Tîm Gweithredol

David Pountney Cyfarwyddwr Artistig

Ymunodd â Scottish Opera fel cynorthwyydd cynhyrchu yn 1970 a chafodd ei brofiad proffesiynol cyntaf yn cyfarwyddo The Rake’s Progress i’r cwmni yn 1972, ac yn dilyn hynny Katya Kabanova gan Janáček ar gyfer Gŵyl Wexford. Daeth yn Gyfarwyddwr Cynyrchiadau Scottish Opera yn 1976, lle lansiodd gylchdro o operâu Janáček mewn partneriaeth ag Opera Cenedlaethol Cymru.
Yn 1974 gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn America, gan gyfarwyddo Macbeth Verdi yn Houston, ac yn dilyn hynny nifer o weithiau eraill ar gyfer Houston, Chicago, San Francisco a’r Metropolitan Opera, Efrog Newydd.
Fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Cynyrchiadau gyda’r English National Opera (ENO) yn 1982, fel rhan o dîm oedd yn cynnwys Yr Arglwydd Harewood, Mark Elder ac yn ddiweddarach, Peter Jonas, ac yn ystod y cyfnod hwnnw daeth y theatr yn beiriant grymus o arbrofi radical ym maes cynhyrchu a pherfformio operâu. Dros gyfnod o 11 mlynedd gyda’r ENO cyfarwyddodd dros 20 o operâu i’r cwmni, gan gynnwys nifer o berfformiadau cyntaf yn fyd-eang.
Gadawodd yr ENO yn 1993 i weithio fel cyfarwyddwr llawrydd ym mhrif dai opera America, Japan ac Ewrop, gan gynnwys corff sylweddol o waith ar gyfer Gŵyl Bregenz. Roedd hyn yn cynnwys tri chynhyrchiad ar gyfer y llwyfan awyr agored enfawr ar y llyn: The Flying Dutchman, Nabucco a Fidelio, yn ogystal â chynyrchiadau eraill gan Martinu a Rimsky-Korsakov ar gyfer y theatr dan do. Mae’n CBE, yn Chevalier yn y French Ordre des Arts et Lettres, ac mae wedi derbyn Medalau Janáček a Martinu.
Fe’i penodwyd yn Arolygwr Gŵyl Bregenz yn 2003, a rhwng 2011-2015 yn Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig Opera Cenedlaethol Cymru. Mae o wedi bod Cyfarwyddwr Artistig WNO ers Rhagfyr 2015.


Leonora Thomson Rheolwr Gyfarwyddwr

Ymunodd Leonora Thomson ag Opera Cenedlaethol Cymru fel Rheolwr Gyfarwyddwr ym mis Rhagfyr 2015. Cyn hynny roedd hi’n Gyfarwyddwr Cynulleidfaoedd a Datblygu yng Nghanolfan y Barbican, canolfan aml-gelfyddydol fwyaf Ewrop, sy’n rhan o Gorfforaeth Dinas Llundain. Dechreuodd yn y Barbican yn 2008 ac arweiniodd ar berthnasau’r sefydliad gyda’i chynulleidfaoedd drwy farchnata a chyfathrebu, blaen y tŷ a’r swyddfa docynnau, strategaeth ddatblygu a digidol; yn ddiweddarach aeth i’r afael â phroses gynllunio strategol i’r Ganolfan.
Ymunodd â’r Barbican yn 2008 o’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan, ble o 2007 tan 2008 bu’n rheoli Teulu Heddlu Estynedig Ealing – Swyddogion Cymorth Cymunedol, Gwirfoddolwyr, Cwnstabliaid a Chadéts Arbennig.
Ddechrau’r 1990au bu’n gweithio fel rheolwr y wasg a hyrwyddo rhyngwladol i EMI Classics, yna ymunodd â’r BBC i redeg y wasg a chyhoeddusrwydd ar gyfer y Proms a Radio 3, gan fynd ymlaen i weithio fel Cynghorydd Cyfathrebu Strategol i uwch dîm rheolaeth y BBC ar faterion corfforaethol.
O 1998 tan 2006 gwasanaethodd fel cynghorydd lleol hefyd i Fwrdeistref Llundain  Ealing, gan ddarparu arweinyddiaeth wleidyddol dros addysg a gwasanaethau cymdeithasol plant, yna daeth yn Ddirprwy Arweinydd y Cyngor. Yn ystod y cyfnod hwnnw aeth i’r afael â nifer o waith ymgynghori, mentora a hyfforddiant ar gyfer yr Asiantaeth Gwella a Datblygu, sy’n rhan o’r Gymdeithas Llywodraeth Leol bellach.
Mae hi wedi dal nifer o swyddi bwrdd; o 2008 tan 2014 bu’n aelod bwrdd i Gymdeithas Cerddorfeydd Prydain a Theatr Mercury,  Colchester. Ar hyn o bryd mae’n aelod o fwrdd yr Ymgyrch Genedlaethol dros y Celfyddydau. 
Magwyd yng Ngogledd Swydd Efrog, lle ysbrydolwyd ei chariad at opera gan ei rheini sy’n gerddor ac yn athro, ac astudiodd Athroniaeth ym Mhrifysgol Leeds. 

Lothar Koenigs Cyfarwyddwr Cerddoriaeth

Daeth Lothar Koenigs yn Gyfarwyddwr Cerdd Opera Cenedlaethol Cymru yn 2009.
Fe’i ganed yn Aachen ac astudiodd y piano ac arwain cerddorfeydd yn Cologne. O 1999 - 2003 roedd yn Gyfarwyddwr Cerdd yn Osnabrück yn Yr Almaen. Ers 2003 mae ei ymrwymiadau gwadd wedi cynnwys y Vienna State Opera, Opera Metropolitan Efrog Newydd, Munich, Dresden, La Scala, Hambwrg, Brwsel a Lyon gyda repertoire eang yn amrywio o Mozart i Berg, a phwyslais arbennig ar operâu Wagner, Strauss a Janáček.
Gweithiodd am y tro cyntaf gyda Cherddorfa WNO yn Ionawr 2005, a chafodd ei benodi’n Gyfarwyddwr Cerdd yn 2008, gan ymgymryd â’r swydd ar ddechrau tymor 2009/2010. Yn 2010 arweiniodd gynhyrchiad newydd hynod lwyddiannus y cwmni o Die Meistersinger, ac arweiniodd y cynhyrchiad hwnnw hefyd mewn cyngerdd teledu yn ystod Proms y BBC 2010. Mae Lothar Koenigs hefyd yn ymddangos bob tymor gyda Cherddorfa WNO mewn cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.
Mae ei waith symffonig yn cynnwys yr Hallé, Beethoven Orchester Bonn, Orchestre Philharmonique de Luxembourg, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra Tokyo, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Radio Orchestra Saarbrücken, RAI Orchestra Turin, DSO Berlin, Orchestra dell´Accademia di Santa Cecilia Rome, Rotterdam Philharmonic; Orchestra Sinfonica de Sao Paulo; RAI Orchestra (Turin), Radio Symphony Orchestra Berlin; Wiener Symphoniker; Dresden Philharmoniker yn Verona; a chyngherddau yng Ngwyl Tanglewood.
Mae ei ymrwymiadau diweddar ac yn y dyfodol yn cynnwys Tristan und Isolde, Don Giovanni, Katya Kabanova, Fidelio, Ariadne auf Naxos, Turandot (WNO), Wozzeck, Ariadne a Lohengrin ar gyfer y Bavarian State Opera yn Munich, Mahagonny yn Cologne, yn ogystal â pherfformiadau mewn cyngherddau yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Yn Awst 2012 arweiniodd berfformiad o Tristan und Isolde mewn cyngerdd yng Ngwyl Ryngwladol Caeredin 2012, ac yn haf 2013 bydd yn arwain Act 3 o Die Walküre gyda Cherddorfa Symffonig Boston a Bryn Terfel yng Ngwyl Tanglewodd.