Tîm Gweithredol | Welsh National Opera

Tîm Gweithredol

David Pountney Cyfarwyddwr Artistig

Ymunodd â Scottish Opera fel cynorthwyydd cynhyrchu yn 1970 a chafodd ei brofiad proffesiynol cyntaf yn cyfarwyddo The Rake’s Progress i’r cwmni yn 1972, ac yn dilyn hynny Katya Kabanova gan Janáček ar gyfer Gŵyl Wexford. Daeth yn Gyfarwyddwr Cynyrchiadau Scottish Opera yn 1976, lle lansiodd gylchdro o operâu Janáček mewn partneriaeth ag Opera Cenedlaethol Cymru.
Yn 1974 gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn America, gan gyfarwyddo Macbeth Verdi yn Houston, ac yn dilyn hynny nifer o weithiau eraill ar gyfer Houston, Chicago, San Francisco a’r Metropolitan Opera, Efrog Newydd.
Fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Cynyrchiadau gyda’r English National Opera (ENO) yn 1982, fel rhan o dîm oedd yn cynnwys Yr Arglwydd Harewood, Mark Elder ac yn ddiweddarach, Peter Jonas, ac yn ystod y cyfnod hwnnw daeth y theatr yn beiriant grymus o arbrofi radical ym maes cynhyrchu a pherfformio operâu. Dros gyfnod o 11 mlynedd gyda’r ENO cyfarwyddodd dros 20 o operâu i’r cwmni, gan gynnwys nifer o berfformiadau cyntaf yn fyd-eang.
Gadawodd yr ENO yn 1993 i weithio fel cyfarwyddwr llawrydd ym mhrif dai opera America, Japan ac Ewrop, gan gynnwys corff sylweddol o waith ar gyfer Gŵyl Bregenz. Roedd hyn yn cynnwys tri chynhyrchiad ar gyfer y llwyfan awyr agored enfawr ar y llyn: The Flying Dutchman, Nabucco a Fidelio, yn ogystal â chynyrchiadau eraill gan Martinu a Rimsky-Korsakov ar gyfer y theatr dan do. Mae’n CBE, yn Chevalier yn y French Ordre des Arts et Lettres, ac mae wedi derbyn Medalau Janáček a Martinu.
Fe’i penodwyd yn Arolygwr Gŵyl Bregenz yn 2003, a rhwng 2011-2015 yn Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig Opera Cenedlaethol Cymru. Mae o wedi bod Cyfarwyddwr Artistig WNO ers Rhagfyr 2015.


Leonora Thomson Rheolwr Gyfarwyddwr

Ymunodd Leonora Thomson ag Opera Cenedlaethol Cymru fel Rheolwr Gyfarwyddwr ym mis Rhagfyr 2015. Cyn hynny roedd hi’n Gyfarwyddwr Cynulleidfaoedd a Datblygu yng Nghanolfan y Barbican, canolfan aml-gelfyddydol fwyaf Ewrop, sy’n rhan o Gorfforaeth Dinas Llundain. Dechreuodd yn y Barbican yn 2008 ac arweiniodd ar berthnasau’r sefydliad gyda’i chynulleidfaoedd drwy farchnata a chyfathrebu, blaen y tŷ a’r swyddfa docynnau, strategaeth ddatblygu a digidol; yn ddiweddarach aeth i’r afael â phroses gynllunio strategol i’r Ganolfan.
Ymunodd â’r Barbican yn 2008 o’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan, ble o 2007 tan 2008 bu’n rheoli Teulu Heddlu Estynedig Ealing – Swyddogion Cymorth Cymunedol, Gwirfoddolwyr, Cwnstabliaid a Chadéts Arbennig.
Ddechrau’r 1990au bu’n gweithio fel rheolwr y wasg a hyrwyddo rhyngwladol i EMI Classics, yna ymunodd â’r BBC i redeg y wasg a chyhoeddusrwydd ar gyfer y Proms a Radio 3, gan fynd ymlaen i weithio fel Cynghorydd Cyfathrebu Strategol i uwch dîm rheolaeth y BBC ar faterion corfforaethol.
O 1998 tan 2006 gwasanaethodd fel cynghorydd lleol hefyd i Fwrdeistref Llundain  Ealing, gan ddarparu arweinyddiaeth wleidyddol dros addysg a gwasanaethau cymdeithasol plant, yna daeth yn Ddirprwy Arweinydd y Cyngor. Yn ystod y cyfnod hwnnw aeth i’r afael â nifer o waith ymgynghori, mentora a hyfforddiant ar gyfer yr Asiantaeth Gwella a Datblygu, sy’n rhan o’r Gymdeithas Llywodraeth Leol bellach.
Mae hi wedi dal nifer o swyddi bwrdd; o 2008 tan 2014 bu’n aelod bwrdd i Gymdeithas Cerddorfeydd Prydain a Theatr Mercury,  Colchester. Ar hyn o bryd mae’n aelod o fwrdd yr Ymgyrch Genedlaethol dros y Celfyddydau. 
Magwyd yng Ngogledd Swydd Efrog, lle ysbrydolwyd ei chariad at opera gan ei rheini sy’n gerddor ac yn athro, ac astudiodd Athroniaeth ym Mhrifysgol Leeds. 

Tomáš Hanus Cyfarwyddwr Cerddoriaeth

Wedi’i eni yn 1970, cydnabyddir Tomáš Hanus nawr fel un o arweinwyr mwyaf cyffrous a phwysig y Weriniaeth Tsiec. Wedi astudio gyda Jiri Belohlavek yn Academi Cerdd a Drama Janáček yn Brno, daeth i amlygrwydd pan enillodd y Gystadleuaeth Ryngwladol i Arweinwyr yn Katowice yn 1999. Yn 2016, daeth Tomáš yn Gyfarwyddwr Cerdd yn Opera Cenedlaethol Cymru.

Mae Tomáš wedi arwain cynyrchiadau newydd a pherfformiadau adfywio yn y Dresden Staatskappelle, Opera Cenedlaethol Denmarc a Teatro Real Madrid. Wedi cynorthwyo Jiri Belohlavek yn 2003 yn Opera Cenedlaethol Y Ffindir gyda chynhyrchiad newydd o Katya Kabanová, fe’i gwahoddwyd i arwain yr adfywiad yn 2005 a gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn Opera Paris yn 2007 gyda Věc Makropulos gan Leoš Janáček dan gyfarwyddyd Krzystztof Warlikovwski. Dychwelodd Tomáš i Opera Paris yn 2009 ar gyfer adfywio’r cynhyrchiad hynod lwyddiannus hwn. Ers gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn 2001 gyda National Theatre Prague a chynhyrchiad o Devil’s Wall gan Bedřich Smetana, mae wedi gweithio’n gyson yn y tŷ. Yn fwyaf diweddar mae wedi arwain perfformiadau o Věc Makropulos dan gyfarwyddyd Christopher Alden. O 2007/2008 i 2009, roedd Tomáš yn Gyfarwyddwr Cerdd Theatr Genedlaethol Brno, Tŷ Opera Janáček.

Mae Tomáš wedi gwneud sawl recordiad gyda Philharmonia Prague a Cherddorfa Ffilharmonig Gwladol Brno. Mae hefyd yn recordio i Czech Radio. Yn fwy diweddar, mae wedi recordio symffonïau Viktor Ullmann gyda Cherddorfa Symffoni Prague FOK. Mae hefyd wedi cydweithredu gydag unawdwyr Tsiecaidd nodedig ar gyfer Lotos Records.