ArtsWorks Cymru

Cywaith Cymru: Mae Datblygu Ymarfer mewn Lleoliadau Cyfranogi yn meithrin datblygiad proffesiynol parhaus artistiaid sydd mewn cyfnodau gwahanol o’u gyrfa ac sy’n gweithio mewn lleoliadau cyfranogi.

Menter Arbennig gan Sefydliad Paul Hamlyn - mae’n ceisio adeiladu ar yr arfer da i wella’r seilwaith datblygu presennol.

Mae Cywaith Cymru am feithrin a datblygu artistiaid sy’n gweithio gyda phobl Cymru ac ar eu rhan, gan ychwanegu dyfnder ac ystyr i bob rhyngweithiad.

Cynhadledd Artworks Cymru

Fel rhan o drydydd cam yr ymchwil, mae Artworks Cymru yn cynnal cynhadledd yn Llandrindod ar 3 a 4 Ebrill 2014. Lawrlwythwch bapurau’r gynhadledd islaw os gwelwch yn dda:

Os hoffech archebu lle yn y gynhadledd, gwnewch hynny os gwelwch yn dda drwy :

artworkscymruconference.eventbrite.co.uk

Cynhadledd ArtsWorks Cymru 2014

Cofestru:

Gellir cofestru drwy artworkscymruconference2014.eventbright.co.uk a bydd y broses yn agor ar 1 Mawrth ac yn dod i ben ar 27 Mawrth 2014.

Dyddiad y Gynhadledd:

Cynhelir y gynhadledd ddydd Iau 3 a dydd Gwener 4 Ebrill 2014.

Lleoliad y Gynhadledd:

Cynhelir y gynhadledd yng Ngwesty'r Metropole yn Llandrindod. Cynhelir y cofrestru rhwng a 9.45 a 10.15 ddydd Gwener 4 Ebrill 2014. Bydd y holl fannau gwaith wedi'u nodi'n glir a bydd staff wrth law y gynnig unrhyw gymorth.

Mynediad:

Wedi'i leoli yng nghanol Llandrindod, mae Gwesty'r o Metropole o fewn cyrraedd hawdd ar y ffordd. Mae'r A483 yn mynd o flaen y gwesty. Mae ein maes parcio mawr wedi ei leoli yng nghefn y gwesty.

Os ydych yn dod o'r de, y llwybr gorau yw dod dros ail bont hafren ac i fyny'r A449, yna'r A40 i'r Fenni. Traffordd neu ffordd ddeuol fydd y ffordd ar ei hyd. Mae taith o tua 45 millitir rhwng y fenni Llandrindod.

O'r dwyrain, ewch ar yr A44 o'r M5.

O'r goggledd, ewch ar yr M56 oddi ar yr M6 ac yna'r A483.

Lleoliad/Pellter/Amser:

Caerdydd 71 millitir - 1 awr 40 munud

Aberyswyth 45 millitir - 1 awr 5 munud

Abertawe 68 millitir - 1 awr 35 munud

Bangor 118 millitir - 2 awr 45 munud

 

I ddysgu mwy, ewch i www.artworksphf.org.uk

Neu dilynwch y prosiect ar Facebook a Twitter @ArtWorksWales

Lawrlwytho