ArtsWorks Cymru | Welsh National Opera

CrynodebBack to top

Cywaith Cymru: Mae Datblygu Ymarfer mewn Lleoliadau Cyfranogi yn meithrin datblygiad proffesiynol parhaus artistiaid sydd mewn cyfnodau gwahanol o’u gyrfa ac sy’n gweithio mewn lleoliadau cyfranogi.

Menter Arbennig gan Sefydliad Paul Hamlyn - mae’n ceisio adeiladu ar yr arfer da i wella’r seilwaith datblygu presennol.

Mae Cywaith Cymru am feithrin a datblygu artistiaid sy’n gweithio gyda phobl Cymru ac ar eu rhan, gan ychwanegu dyfnder ac ystyr i bob rhyngweithiad.

I ddarganfod mwy ewch i artworks.cymru neu dilynwch y prosiect ar Facebook neu Twitter @ArtWorksWales

 

Manylion PartneriaidBack to top

Mae Partneriaeth Cywaith Cymru yn dod â’r cyrff canlynol at ei gilydd:

Welsh National Opera 
Community Dance Wales
Head for Arts
National Dance Company Wales
Sherman Cymru
Streetwise Opera
Professor Hamish Fyfe