Barti cyngerdd

Mae cyfres gyfredol Opera Cenedlaethol Cymru o bartïon cyngerdd mewn cartrefi preswyl i’r henoed, ysbytai a hosbisau yn un o’n gweithgareddau mwyaf poblogaidd a phleserus.


Os ydych chi wedi bod i barti cyngerdd o’r blaen, byddwch yn deall y grym sydd gan gerddoriaeth i ddyrchafu a symud pobl, a dod â golau i’w bywydau. Wedi’u trefnu gan Nicola Morgan, aelod o Gorws Opera Cenedlaethol Cymru, cynhelir y cyngherddau hyn drwy gydol y flwyddyn yng Nghymru a’r dinasoedd lle byddwn ar daith yn y DU.


O opera i’r ‘hen ffefrynnau’ mae’r cyngherddau’n llawn gwenau, dagrau a chwerthin. Mae canu yn falm i’r enaid, ac wrth i bawb gynhesu ac ymuno yn y gân mae’r canlyniadau rhyfeddol yn dechrau disgleirio. Mewn un cartref i’r henoed, fe wnaeth un wraig sy’n dioddef o glefyd Alzheimer, ac nad yw bellach yn cyfathrebu nac yn gallu cofio ei theulu ei hun, ymuno i ganu pob cân gan gofio pob gair. I’r tîm sy’n cymryd rhan, y munudau hyn sy’n gwneud y profiad o gymryd rhan yn beth mor werthfawr.


Cysylltwch â Rhian Hutchings@wno.org.uk ar 029 2063 5064 os hoffech gael sgwrs am unrhyw rai o’r gweithgareddau uchod.

If you are interested in booking a concert party, please contact Sammi Pepper.