Cwrdd â’r Cwmni

Shw’mai? Dyma fi: ganwyd yn Rhydychen 1947. Magwyd yn Mill House yn Vale of the White Horse. Un o fechgyn y côr yn St John’s Caergrawnt. Trwmpedwr. Aelod o’r Gerddorfa Ieuenctid Genedlaethol. Coleg Radley. Yna’n ôl i Gaergrawnt – yn darllen Hanes a Saesneg ond yn cyfarwyddo operâu yn bennaf. Fe wnaeth fy ngherdyn ymweld olaf – The Seven Deadly Sins – gael swydd imi yn Opera’r Alban, cromlin dysg ryfeddol gyda Peter Hemmings ac Alexander Gibson wrth y llyw. Yna gofynnodd fy nghyfaill annwyl Mark Elder imi ymuno ag ef yn ENO, a drodd yn 10 mlynedd llawn cyffro. Roeddem dan lach y beirniaid bryd hynny: nawr mae pawb yn siarad am “Oes Aur”. Es i ddysgu am y byd wrth weithio’n llawrydd, ac yna mynd yn  Arolygwr Gŵyl Bregenz yn Awstria, lle mae fy nghytundeb yn rhedeg tan 2013. Yn hydref 2012 cymerais drosodd fel cyfarwyddwr artistig WNO. Rwy wedi cyfarwyddo llawer o operâu, a hyd yn oed wedi ysgrifennu’r geiriau i rai, yn y rhan fwyaf o lefydd ledled y byd: yn rhyfedd iawn mae’n dal i fy nghyffroi!