Rhannu

Gweithdy Teulu Cunning Little Vixen

Posted on Iau, 2013-04-04 10:09 by Backstage

Rwyf newydd orffen y gweithdy teulu Vixen olaf â chalon drom. Y mae wedi bod mor braf cael gweithio ar y darn hwn yr un pryd â Lulu. Cefais bwl gwirioneddol o genfigen opera yn ôl ym mis Chwefror pan oeddem ni’n ymarfer caneuon Lulu, ac roedd Vixen yn mynd ar y llwyfan. Mae’r gerddoriaeth mor hudolus ac empathig ar unwaith; mae’n croesawu pob un ohonom i mewn, a hyd yn oed gyda’r bwriadau gorau, teimlodd pob un ohonom, wrth ymarfer caneuon Lulu, ddyhead am gael ein cysuro gan ysbryd tosturiol cerddoriaeth Janacek. Felly, bu’n fraint o’r mwyaf cael arwain gweithdai teulu ar gyfer Vixen yn ystod y daith.

Gyda’r rhyfeddol James Southall (sy’n gallu chwarae’r opera cyfan oddi ar ei gof), a’r cantorion Michael Clifton-Thompson a Louise Ratcliffe, cawsom amser gwych yn dyfeisio gweithgareddau sy’n galluogi pobl o bob oed i ymgysylltu â’r darn rhyfeddol hwn. Defnyddiwyd dawnsio gwerin, Laban, canu, ysgrifennu libreto a gwaith Côr Groegaidd oll yn llwyddiannus i’r perwyl hwn. Mae bob amser yn awr flinedig, ysgogol, sy’n llawn asbri, ac mae’n her y byddaf yn gweld ei cholli.

Polly Graham, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Genesis