Rhannu

Paul Bunyan

Posted on Mer, 2013-03-06 16:00 by Backstage

Shw’mai? Dafydd Weeks ydw i. Rwy’n fariton gydag Opera Ieuenctid WNO ar gyfer cynhyrchiad eleni o Paul Bunyan. Dyma fy 5ed gynhyrchiad gydag Opera Ieuenctid WNO ac mae’n amlwg yn barod y bydd yn un o’r mwyaf ac ymhlith y gorau.

A phan rwy’n dweud mwyaf, dyna rwy’n ei feddwl. Yn gyntaf, ceir Paul Bunyan ei hun. Mae’r cawr o goetmon o chwedloniaeth Americanaidd mor fawr, does dim modd hyd yn oed ei ffitio ar lwyfan Theatr Donald Gordon. Dim ond wrth ei lais y byddwn yn ei adnabod… 

Mae’r ffaith y byddwn yn perfformio ar y llwyfan mawr eleni, wedi degawd o fod yn Stiwdio Weston, yn dangos sut y mae’r cwmni wedi datblygu o ran ei uchelgais a’i enw da. Bob blwyddyn, rwyf wedi disgwyl yn eiddgar am y datganiad o’r wasg i weld beth oedd Opera Ieuenctid WNO yn ei wneud nesaf; a phob tro rwy’n cofio  fy nghalon yn llamu wrth imi gyflwyno fy ffurflen gais.

Felly dyma fi unwaith eto gyda chwmni newydd sbon o unigolion talentog iawn, yn barod i wneud y cyfan unwaith yn rhagor. Rhoddodd y penwythnos cyntaf gyfle inni ddod i adnabod ein gilydd a dysgu mwy am y darn. Yn ddi-os, un o ddigwyddiadau mwyaf cyffrous y penwythnos oedd gweld y set a’r cynlluniau dillad a chael Martin, ein Cyfarwyddwr, i gyflwyno ei weledigaeth o’r sioe inni. Gallaf ddweud i sicrwydd y bydd yn wahanol i unrhyw ddisgwyliadau allai fod gennych am yr opera hon. Byddwch yn barod am brofiad ysgytwol wrth i chi fynd i mewn i’r theatr yn Awst a pharatowch eich hun am sioe rymus iawn fydd yn wledd i’r llygad.

Cawsom gyfle hefyd i ddysgu rhai o’r caneuon o’r act gyntaf. Mae canu gyda chantorion eraill sydd yr un mor angerddol â chi yn brofiad cwbl wefreiddiol. Mae’r Prolog yn brydferth. Mae’n dechrau gyda chorws o hen goed yn esbonio sut y maent yn fodlon â’u bywydau heddychlon a digynnwrf. Ond buan iawn y bydd hyn yn newid gyda geni Paul Bunyan.

Adroddir stori gefndir Paul ar ffurf baled werin Americanaidd fywiog. Mae’n un o’r achlysuron prin hynny pan fyddwch yn clywed rhywun yn chwarae’r llwyau a’r styllen olchi mewn perfformiad operatig. Dwy i’n bersonol ddim yn gallu credu y bydda i’n cael y cyfle i chwarae’r gitâr ar brif lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru. Mae’n gyfle unwaith mewn bywyd gwirioneddol i fi.

Mae’n amlwg fod llawer iawn o waith i’w wneud o hyd, ond gallaf ddweud yn barod y bydd y cynhyrchiad hwn yn un i’w gofio.