Rhannu

Paul Bunyan – Acenion a choetmyn

Posted on Gwen, 2013-03-15 16:40 by Backstage

 

 

Mae’r ddau benwythnos diwethaf o ymarfer wedi troi’n gyfan gwbl o gwmpas y gerddoriaeth. Mae Alice, ein cyfarwyddwr cerdd, wedi bod yn ein harwain drwy sgôr Britten fel ein bod yn dod yn gyfarwydd â’r cyfan er mwyn bod yn ddi-gopi erbyn y Pasg. Mae’r broses yn tueddu i fynd fel hyn: llefaru’r rhythm, gwrando ar y nodau, ei ganu, ychwanegu dynameg ac yna gwneud yn siŵr gyda Caleb, ein hyfforddwr acenion, ein bod yn swnio fel coetmyn ac nid fel Prydeinwyr gydag acenion bonheddig. Haws dweud na gwneud… 

Mae llond dwrn o acenion eraill drwy’r sioe hon, heblaw’r Americaneg diffygiol. Mae Paul Bunyan yn galw ar goetmyn o bedwar ban byd i ymuno ag ef, ac o ganlyniad ceir gweithlu sy’n cynnwys coetmyn o’r Almaen, Ffrainc, Prydain a Sweden. Rwy’n chwarae rhan un o’r Swediaid, sy’n acen y gallaf ddweud i sicrwydd nad oes gen i unrhyw brofiad ohoni o gwbl. Fe dreuliodd fy nghyd Swediaid a minnau ein rihyrsal yn ymarfer ein hacenion Swedaidd, gyda rhai yn fwy llwyddiannus na’i gilydd. Roedd rhaid inni ddod o hyd i ffordd rhwng “gorwneud pwrpasol” a’r “Cogydd Swedaidd o’r Muppets”. Rhoddais gynnig ar ysgrifennu fy llinellau yn seinegol yn fy sgôr i fy helpu:

“My biRthpleis vas in Sveden eet’s a very lahng vey off. My eh-pitite vas heaRty but i coodn’t get eenoff.”

Rwy’n ymddiheuro ymlaen llaw i unrhyw Swediaid go iawn allai fod yn dod i weld y sioe.

Erbyn diwedd ymarfer dydd Sul, fe wnaethom ni ganu drwy bob un o adrannau corws yr opera. Roedd yn swnio’n wych ac roeddwn i’n teimlo’n eithaf balch ohonom ni i gyd. Rydym un cam yn nes at sioe ragorol.

Gan Dafydd Weeks, canwr