Rhannu

Rihyrsal Lulu

Posted on Iau, 2013-02-07 11:41 by Backstage

Yr wythnos ddiwethaf ar ddiwedd rihyrsal Act 2 golygfa 1, gofynnodd David i’w “dîm”, fel y mae’n hoff o’n galw, pam fod Lulu’n lladd Dr Schön. Y dyn, fel y mae hi’n egluro yn Act Un, a’i hachubodd hi’n groten amddifad ar y stryd, a’i bwydodd, ei dilladu a’i chymryd at ei deulu. Y dyn y mae hi, y tu hwnt i neb arall, mor benderfynol o’i hawlio iddi hi ei hun.

Mae’n gwestiwn diddorol am na welir cymhelliad seicolegol clir pam fod Lulu am lofruddio Schön. Roedd Wedekind, yr addasodd Berg ei ddrama ar gyfer ei libreto, yn perthyn i ysgol o wneuthurwyr theatr mynegiadol a frwydrai yn erbyn cyfyngiadau realaeth seicolegol. Felly mae’n bosibl mai’r ateb yn anad dim yw fod yn rhaid i’r llofruddiaeth ddigwydd er mwyn i ffurf y ddrama newid, er mwyn i ddringo Lulu drwy rengoedd cymdeithas droi’n ddirywiad radical.

Mae gweithio ar Lulu fel cyfarwyddwr staff yn naid i mewn i’r pen dwfn i mi. Mae cymaint o elfennau ymarferol a thechnegol y mae rhaid i rywun sicrhau eu bod yn eu lle er mwyn i’r rihyrsal fynd yn iawn fel ei bod braidd yn frawychus pan fydd y cyfarwyddwr yn gofyn eich barn ar ryw gwestiwn enfawr fel yr un uchod. Wrth gwrs mae’n well o lawer na bo rhywun ddim yn gofyn i chi, ac rwy’n ddiolchgar iawn nad yw hon y math o ystafell ymarfer lle ceir y fath strwythur hierarchaidd fel na fyddai neb yn holi rhywun, ond mae’n anodd newid gêr yn eich ymennydd mewn amrantiad.

Mae bob amser, yn anffodus, yn llawer iawn haws dod o hyd i atebion deallus i gwestiynau o’r fath pan fydd David wedi gadael yr ystafell a’n bod ni, y tîm, yn ymdrechu i ddatrys pa aelod o’r corws fydd yn gallu cyflawni gweithred hollbwysig rhywun arall yn y corws, pe baent yn sâl.

Y tîm, gyda llaw, yw’r tri chyfarwyddwr sy’n gwasanaethu David wrth wireddu ei weledigaeth: Caroline Clegg, Cyfarwyddwr Cysylltiol ar Lulu a hyfforddwr symudiad hynod sydd ag amynedd diddiwedd wrth drefnu grwpiau mawr o bobl; Dafydd Williams, ein Cyfarwyddwr Staff dan hyfforddiant, y mae ei ddoniau actio anhygoel yn ein symud bob tro y bydd yn cynrychioli un o’r prif gymeriadau fydd yn eisiau, a fi.

Polly Graham, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Genesis