Caneuon Stryd Wrecsam

Rhaglen tair blynedd a gynhelir drwy’r sir gan Opera Cenedlaethol Cymru yw Caneuon Stryd Wrecsam. Bob blwyddyn rydym wedi tanio dychymyg pobl Wrecsam gan wneud iddynt feddwl am opera mewn ffordd wahanol. Mae aelodau o’r gymuned wedi dod at ei gilydd mewn gweithdai ysgrifennu, corau cymunedol a dosbarthiadau cyfansoddi cerddoriaeth ac wedi perfformio gyda’i gilydd.


Dechreuodd Blwyddyn Un yn drawiadol. Gwelwyd opera sebon gyntaf Opera Cenedlaethol Cymru, Nine Stories High, ar ein sgriniau gyda champau Terry a Sandra yn cydio yn y gwylwyr. Roedd y sgript yn gynnyrch gweithdai ysgrifennu ar draws y dref, ac roedd yr ysgrifenwyr yn gallu gweld eu gwaith wedi’i berfformio dros ganol tref Wrecsam i gyd. Os oes angen tipyn bach mwy o ddrama yn eich bywyd mynnwch olwg ar dudalen YouTube Nine Stories High.


Dechreuodd Blwyddyn2 gyda BabyO a SensoryO. Gan gydweithio â Scottish Opera, rhoddodd y darnau rhyngweithiol swynol hyn ffordd newydd i famau a babanod fondio gan ddod â’r ddau yn agosach fyth at ei gilydd. Cyflwynodd mamau eu babanod a’u plant bach i sain a chân drwy storïau dychmygol lle roedd llewod yn cysgu dan y sêr, a gerddi dirgel heb eu cyffwrdd. Prosiect arall a helpodd mamau yn y sir oedd Blooming Voices. Dysgodd mamau sut i ysgrifennu hwiangerdd i’w plentyn heb ei eni, rhywbeth y gallent ei gadw a’i drysori am byth.


Yn ogystal â hyn eleni, ceir ein prosiect Singing Doctors yn Ysbyty Wrecsam Maelor. Fe’i cynhelir rhwng 12 Medi – 13 Mehefin ac mae’n helpu cleifion, ymwelwyr a staff i gredu, fel y gwnawn ni, yng ngrym aruthrol cerddoriaeth a sut y mae’n gallu rhoi hwb i’r iechyd a’r lles, a dod â ni at ein gilydd, hyd yn oed ar yr adegau mwyaf anodd.
Mae’r prosiect yn cynnwys Good Vibrations, a arweinir gan y Singing Doctors, sy’n cynnig sesiynau canu rhad ac am ddim i’r sawl sy’n byw gyda, neu ar ôl, canser, a theulu a ffrindiau.
Cynhelir y sesiynau bob yn ail ddydd Mercher 11.30am – 12.30pm gan ddechrau ddydd Mercher 12 Medi tan fis Mehefin 2013, yn cwrdd yng Nghanolfan Gwybodaeth Macmillan, Ysbyty Wrecsam Maelor.


Yn y drydedd flwyddyn hon, blwyddyn olaf prosiect 2013/2014, fel rhan o’r tymor Ffydd, byddwn yn mynd â phreswylwyr ar antur operatig i ddarganfod rhyfeddodau eu tref eu hunain.


Am ragor o wybodaeth ar Ganeuon Stryd Wrecsam, neu i gael sgwrs am unrhyw rai o’r prosiectau uchod, cysylltwch â Claire, Cynhyrchydd Opera Cenedlaethol Cymru, claire.cressey@wno.org.uk 029 2063 5061

For further information on Wrexham Street Songs, or to just chat about any of the projects above contact Ruth, WNO Producer, or call 029 2063 5061.

Côr Caia Choir runs every Tuesday of term time, from 3.30pm-5.00pm at the Kingsley Circle Community Centre. (LL13 9HG). It is held on a drop-in basis, so if you’re curious why not come and join in? There are no costs involved; we provide the laughter, entertainment and refreshments for free!

Musical Director: Jenny Pearson | Repetiteur: Annette Bryn Parri |Composer: Helen Woods | Writer: Peter Read WNO Youth & Community Producer: Ruth Evans | WNO Côr Caia Choir Project Manager: Branwen Jones

Our Wrexham Street Songs Facebook page is especially handy if you live in Wrexham, or would like to keep tabs on us from further afield. The Wrexham Street Songs Facebook page is updated regularly with photos and video so you can see what goes on in your community. This is where upcoming workshops, trips and other activities are posted.