Julian Boyce

Chorus!

Astudiodd Julian Boyce ddrama ym Mhrifysgol Kent, ac enillodd Fwrsariaeth Eglwys Gadeiriol Canterbury ar gyfer canu. Bu yn Ysgol Opera (Cymru), Opera Ieuenctid Prydain a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (dan nawdd Sefydliad James Pantyfedwen), lle dyfarnwyd Gwobr Goffa Della Windsor iddo. Cyn ymuno â Chorws WNO, bu Julian yn gweithio fel athro ysgol gynradd ac athro cerdd a drama. Ymunodd Julian â Chorws WNO yn 2005, a bu’n chwarae rhan Dancaïre Carmen, Bogdanowitsch The Merry Widow, Antonio The Marriage of Figaro, Llywiwr Tristan und Isolde, Ewythr Yakuside Madam Butterfly, Montano Otello, Gwas Lulu, Ci The Cunning Little Vixen. Un o’i brofiadau mwyaf cofiadwy gyda’r Corws oedd perfformio Moses und Aron yn y Tŷ Opera Brenhinol. Mae hefyd wedi gweithio’n helaeth gydag Opera Box, Opera Dinas Abertawe, Curtain Call Productions a’r London City Opera. Mae wedi perfformio mewn gwersi meistr gan Neal Davies, Malcolm Martineau, Benjamin Luxon ac mae wedi gweithio gyda Stuart Burrows ar Greadigaeth Haydn. Mae Julian wedi perfformio repertoire eang fel unawdydd cyngerdd ar hyd a lled Prydain ac mae wedi sefydlu Volante Productions, gan gynnal cyngherddau yn Ne a Chanolbarth Cymru. Yn ddiweddar chwaraeodd ran Melchior Amahl and the Night Visitors.