Laurence Cole

Chorus! ac Ail Gwr Arfog The Magic Flute (20 Chwe)

Ganed Laurence Cole yn Swydd Hertfordshire. Enillodd radd Saesneg o Brifysgol Efrog a gweithiodd yn y Brifysgol Agored a’r BBC cyn astudio yn y Birmingham Conservatoire a dilyn gyrfa ym myd canu. Cyn ymuno â Chorws WNO chwaraeodd ran Sarastro The Little Magic Flute  a Zaretsky Eugene Onegin (English Touring Opera). Un o’r cyngherddau mwyaf nodedig y bu’n rhan ohono oedd Nelson Mass Haydn yn Eglwys Gadeiriol Birmingham i ddathlu canmlwyddiant Brwydr Trafalgar. Ymunodd â Chorws WNO yn 2008 ac mae wedi chwarae rhan y Pumed Iddew Salome, Sarjant y Tollau/ Rhingyll y Tollau/Swyddog y Tollau La boheme, Gwas Flora La traviata, Sarastro/Ail Ŵr Arfog The Magic Flute, Kuligin Katya Kabanova, Mochyn Daear The Cunning Little Vixen, Uchelwr Lohengrin, Pit Bass Wagner Dream, Angelotti Tosca, Tafarnwr Manon Lescaut, Lilaque fils Boulevard Solitude. Mae rhai o’i uchafbwyntiau yn ystod ei gyfnod gydag Opera Cenedlaethol Cymru yn cynnwys perfformio Moses und Aron yn y Tŷ Opera Brenhinol a chyngerdd gala ym Mhalas Buckingham ar gyfer Tywysog Cymru.