Why work with WNO? | Welsh National Opera

Cefnogaeth gan Fusnesau

Ein busnes ni yw creu profiadau ac rydym yn gweithio mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn defnyddio’r doniau sy’n bodoli ar draws WNO, i greu profiadau sydd wedi’u teilwra’n unigryw i’ch busnes. Gadewch i ni wybod pa agweddau o’n cynnig sydd o ddiddordeb i chi ac mi wnawn greu pecyn arbennig i gyflawni eich anghenion.

Gadewch i ni eich DIDDANU chi
Rydym yn darparu profiadau unigryw a difyr sy’n eich caniatáu i wneud argraff barhaol.

Gadewch i ni eich YSBRYDOLI chi
Mae gennym ystod o gyfleoedd i gwmnïau i weithio gyda ni i newid eu sgiliau, diwylliannau a’u ffyrdd o weithio am byth.

Gadewch i ni eich CYSYLLTU chi
Mae WNO yn datblygu talent, cyflogadwyedd, creadigrwydd ac egni trwy raglen o waith sy’n cael ei gyflwyno mewn cymunedau ar draws Cymru a Lloegr. Ymunwch â ni i greu cyfleoedd i bobl o bob oed i ddarganfod sut mae opera yn gallu trawsffurfio bywydau.

Yr oll sydd ei angen yw CHI

carmen.horrocks@wno.org.uk
029 2063 5084

becky.wright@wno.org.uk
029 2063 5044