Cefnogaeth gan Fusnesau

Gweithio gyda’n Gilydd

Nid helpu i gynnal opera o safon fyd-eang yn unig y byddwch chi wrth ein cefnogi ni. Mae’n gwneud synnwyr busnes hefyd. Drwy fod yn gysylltiedig ag WNO, byddwch yn dod yn nes at ein cynulleidfaoedd a chwmnïau ac arweinwyr eraill o’r un anian sy’n frwdfrydig dros berfformiadau o safon fyd-eang – ar y llwyfan, neu ym myd busnes.

Rydym yn teithio ymhellach nag unrhyw gwmni arall, gan fynd â’n gwaith – a’ch brand chi – i nifer o theatrau a chymunedau hyd a lled Cymru a Lloegr.

Gyda’ch anghenion chi'n flaenllaw, a chreadigrwydd, talent a sgiliau anhygoel ein corws, ein cerddorfa a’n technegwyr byd-enwog wrth law, rydym yn sicr y gallwn weithio gyda’n gilydd.
 
Mae nawdd gan fusnesau yn dechrau o £975 yn unig. 

Cysylltwch â Carmen Horrocks i drafod sefydlu perthynas bwrpasol sy’n bodloni eich anghenion busnes chi.

Ffôn: 029 2063 5084
E-bost: carmen.horrocks@wno.org.uk