Cefnogi Cynyrchiadau | Welsh National Opera

Cefnogi Cynyrchiadau

Yn dechrau o £2,500

Gellid dadlau mai opera yw’r mynegiant celfyddydol perffaith, yn ddiwylliannol gyfoethog gyda hanesion sy’n dal i fod yn berthnasol a phwerus heddiw. Mae’n cyfuno llais, cerddoriaeth, symudiadau a chelf weledol, ac mae'n cynnwys talent a chrefftwriaeth mewn ffordd unigryw. Mae opera yn uchafbwynt diwylliannol creadigrwydd dynol, yn tanio ein synhwyrau yn wahanol i unrhyw ffurf arall o adrodd stori.

Nid ar chwarae bach y mae gwneud i hynny ddigwydd!

Mae Cefnogi Cynyrchiadau Opera Cenedlaethol Cymru yn ffordd i chi fynd y tu ôl i’r llenni a chlosio at Opera Cenedlaethol Cymru, gan brofi’r uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau o weld cynhyrchiad yn dod at ei gilydd. Byddwch yn dilyn cynhyrchiad o’r dechrau i'r diwedd, gyda’r cast a’r timau creadigol yn rhannu eu profiadau â chi, digwyddiadau arbennig, darlithoedd a chaniatâd arbennig i fynd i gefn y llwyfan. Profiad cwbl unigryw!

Mae antur fawr o’ch blaen! 

Ffôn: Sally ar 029 2063 5000
E-bost: sally.bird@wno.org.uk

Ffôn: John ar 07966 032250
E-bost: John.Ward@wno.org.uk