Cefnogi Cynyrchiadau

Yn dechrau o £2,000

Gellid dadlau mai opera yw’r mynegiant celfyddydol perffaith, yn ddiwylliannol gyfoethog gyda hanesion sy’n dal i fod yn berthnasol a phwerus heddiw. Mae’n cyfuno llais, cerddoriaeth, symudiadau a chelf weledol, ac mae'n cynnwys talent a chrefftwriaeth mewn ffordd unigryw. Mae opera yn uchafbwynt diwylliannol creadigrwydd dynol, yn tanio ein synhwyrau yn wahanol i unrhyw ffurf arall o adrodd stori.

Nid ar chwarae bach y mae gwneud i hynny ddigwydd!

Mae Cefnogi Cynyrchiadau Opera Cenedlaethol Cymru yn ffordd i chi fynd y tu ôl i’r llenni a chlosio at Opera Cenedlaethol Cymru, gan brofi’r uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau o weld cynhyrchiad yn dod at ei gilydd.   Byddwch yn dilyn cynhyrchiad o’r dechrau i'r diwedd, gyda’r cast a’r timau creadigol yn rhannu eu profiadau â chi, digwyddiadau arbennig, darlithoedd a chaniatâd arbennig i fynd i gefn y llwyfan.   Profiad cwbl unigryw!

Y tymor hwn, rydym yn lansio 2 ffordd newydd i chi gymryd rhan:

Ymunwch â Chylch Nabucco sy’n dechrau o £2,000, a chefnogwch y cynhyrchiad newydd hwn yn haf 2014.

Neu beth am ymrwymo ar gyfer Syndicet Bel Canto – sy’n dechrau o £12,000 (ar draws 4 blwyddyn calendr/treth) er mwyn cael profiad hirach a dwysach. Mae Syndicet Bel Canto yn cael ei lansio yn hydref 2013 gyda’r drioleg Donizetti Tudor yn eich cyflwyno chi i dair opera – Anna Bolena, Maria Stuarda a Roberto Devereux.

Mae antur fawr o’ch blaen! 

Ymunwch Nawr
Cylch Nabucco
Ffôn:  Clare ar 029 2063 5045
E-bost: clare.titley@wno.org.uk

Syndicet Bel Canto
Ffôn:  John ar 020 7794 9558 / 07966 032 250
E-bost:  John.Ward@wno.org.uk