Cerddorfa

Ensemble parhaol amser llawn o 60 cerddor yw Cerddorfa WNO. Ymhob perfformiad, nhw sy’n chwarae’r gerddoriaeth sydd wrth galon pob opera. Nid yw eu gwaith wedi ei gyfyngu i’r pydew chwaith; mae’r Gerddorfa yn cynnal cyngherddau yn rheolaidd.

Mae eu gwaith cyngerdd yn cynnwys tri chyngerdd y flwyddyn fel rhan o Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol Caerdydd. Maen nhw’n perfformio ystod amrywiol o gerddoriaeth yn y cyngherddau hyn, wedi’u rhaglennu gan y Cyfarwyddwr Cerdd, Lothar Koenigs. Efallai y bydd y gerddoriaeth yn llai cyfarwydd na’r clasuron poblogaidd, ond nid yw’n ddim llai prydferth na theimladwy. Maen nhw’n credu yn y gerddoriaeth hon, ac am ei rhannu gyda’u cynulleidfaoedd.

Mae’r Gerddorfa hefyd wedi cynnal cyngherddau ledled y Deyrnas Unedig, ac maen nhw’n perfformio’n rheolaidd mewn gwyliau mawr rhyngwladol, a hyd yn oed wedi chwarae ar gyfer sêr Strictly Come Dancing y BBC, Anton du Beke ac Erin Boag, pan oedden nhw’n perfformio’u sioe eu hunain.

Arweinydd David Adams

Arewinydd Cynorthwyol Lowri Porter

Ffidil Cyntaf Martin Kegelmann*, Robert Tonkin*, Susan Plessner*, Peter Lilley*, Emma Menzies, Sarah Thornett, Maia Broido, Julia Loucks, Lydia Marshall

Ail Ffidil Ann Jones*, Donald McNaught*, Marilyn Shewring, Emma Waller, Steven Crichlow, Rebecca Totterdell, Tamaki Mott, Iain Gibbs

Fiola Philip Heyman†, Barry Friend, Stephen Lloyd*, Louise Brodrick*, David BaMaung

Soddgrwth Rosie Biss†, Christopher Hodges*, Arthur Davies, Simon Davison*, Alexandra Robinson*

Bas Dwbl Tyler Shepherd†, Mikeal Price*, Mary Condliffe*

Ffliwt Jonathan Burgess†*, Sarah Bennington

Obo Catriona Southall†, Lucinda Sprague

Clarinet Leslie Craven†*, Daniel Rye

Baswn Stephen Marsden†*, Christopher Vale*

Corn Angus West†*, Donald Clist, Edward Griffiths, James Mildred

Trwmped Dean Wright†, Martin McHale*

Trombon Roger Cutts†

Trombon Bas Alan Swain

Timpani Patrick King†

† Penaeth Adran

* Yn dynodi 20 mlynedd neu fwy o wasanaeth gyda WNO