Cerddorfa WNO | Welsh National Opera

Cerddorfa WNO

Ffurfiwyd Cerddorfa WNO yn1970. Ers hynny, mae wedi sefydlu ei hunan fel un o’r cerddorfeydd godidocaf yn y DU, yn cael ei chanmol yn uchel am ei rhagoriaeth mewn repertoire operatig ystod eang, yn ogystal ag am ei gwaith cyngerdd amrywiol dros ben a phortffolio o recordiadau. Yn breswylydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, mae’r Gerddorfa yn un o ddau ensemble llawn amser, barhaol sydd wrth wraidd y Cwmni, gyfochr â Chorws WNO. Mae cyn-gyfarwyddwyr Cerdd Opera Cenedlaethol Cymru a’i Cherddorfa yn cynnwys Carlo Rizzi, Lothar Koenigs a’r diweddar Syr Charles Mackerras. Ymunodd Tomáš Hanus â’r Cwmni fel Cyfarwyddwr Cerdd ym mis Awst 2016, a bydd yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn arwain Ail Symffoni Mahler yn Neuadd Dewi Sant ar 20fed Hydref 2016.

Yn ogystal â gorchwyl operatig sylweddol ar gyfer WNO, mae’r Gerddorfa wedi ennill statws ac enw da fel ensemble o’r radd flaenaf ei hunan. Amlygir hyn yn ei chyfranogiad nodedig yn y Gyfres o Gyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd bob blwyddyn. Ar y llwyfan cyngherddau, mae’r Gerddorfa’n weithgar yn rheolaidd mewn nifer o gyngherddau a gwyliau o broffil uchel, gan gwmpasu repertoire ystod eang o weithiau symffonig mawr i gyngherddau cerddoriaeth gerddorfaol ysgafnach a phoblogaidd, ynghyd â phortffolio rheolaidd o ymrwymiadau cerddoriaeth siambr. Mae cysylltiadau mwyaf unigryw Cerddorfa WNO yn 2015/2016 yn cynnwys perfformiadau yn y Tŷ Opera Brenhinol, Gwyliau Henley ac Abergwaun, y Proms Cymreig ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Mae gan WNO ymrwymiad cadarn at cyngerddau a prosiectau preswyl yng Nghymru a Lloegr ac mae Cerddorfa WNO wedi dod yn un o’r ensembles cerddorfaol mwyaf amryddawn yn y DU.

Tu hwnt i’r mannau perfformio confensiynol, mae’r Gerddorfa, yn unol ag ymrwymiad y Cwmni at dalent artistig ifanc, yn gweithredu cynllun mentora helaeth ochr yn ochr â’r myfyrwyr drwy raglennu ymarferion a pherfformiadau cyson. Mae’r gweithgarwch hwn wedi’i gynnal drwy bartneriaethau gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Conservatoire Birmingham a pherthynas newydd gyda Chonservatoire Cerdd a Dawns Trinity Laban yn Greenwich.

 

Arweinydd 

David Adams

Arewinydd Cynorthwyol 

Lowri Porter

Ffidil Cyntaf 

David Adams, Lowri Porter, Martin Kegelmann*, Robert Tonkin*, Susan Plessner*, Peter Lilley*, Emma Menzies, Sarah Thornett, Maia Broido, Julia Loucks, Lydia Marshall

Ail Ffidil 

Ann Jones*, Donald McNaught*, Marilyn Shewring, Emma Waller, Steven Crichlow, Rebecca Totterdell, Tamaki Mott, Iain Gibbs

Fiola 

Philip Heyman†, Miguel Ángel Rodríguez Olivera, Barry Friend, Stephen Lloyd*, Louise Rabaiotti*, David BaMaung

Soddgrwth 

Rosie Biss†, Christopher Hodges*, Arthur Davies, Simon Davison*, Alexandra Robinson*

Bas Dwbl 

Tyler Shepherd†, Mikeal Price*, Mary Condliffe*

Ffliwt 

Jonathan Burgess†*, Sarah Bennington

Obo

Catriona Southall†, Lucie Sprague$

Clarinet 

Leslie Craven†*, Daniel Rye

Baswn 

Stephen Marsden†*, Christopher Vale*

Corn 

Angus West†*, Donald Clist, Edward Griffiths, James Mildred

Trwmped 

Dean Wright†, Martin McHale*

Trombon 

Roger Cutts†*

Trombon Bas 

Alan Swain

Timpani 

Patrick King†

 

† Penaeth Adran

* Yn dynodi 20 mlynedd neu fwy o wasanaeth gyda WNO

‡ Arweinydd Adran Gwadd

$ Arwiweinydd Adran Drosdro