Chwedlau am opera | Welsh National Opera

Chwedlau am opera

Felly, beth sy’n peri i bobl feddwl na fydden nhw’n hoffi opera? Ydi’r perfformiadau yn rhy hir, ydi’r ieithoedd tramor yn dramgwydd, ydi’r tocynnau yn rhy ddrud, ydyn nhw’n teimlo y byddai’n amherthnasol iddyn nhw...

Fe wnaeth Tim Rhys-Evans, Cyfarwyddwr Cerddorol Only Men Aloud, Only Boys Aloud ac Only Kids Aloud, ddechrau ei yrfa gyda WNO. Mae’n frwd dros opera, ac fel un o lysgenhadon mawr cerddoriaeth gorawl, yn y fideo byr hwn, y mae eisiau amlygu’r gwir.

Chwe chwedl am opera

1 – Ni fyddaf yn debyg o’i ddeall
Diben opera yw adrodd storïau drwy gyfrwng cerddoriaeth, felly mae’n bwysig gwybod beth sy’n digwydd.  Dangosir uwchdeitlau ym mhob perfformiad i’ch helpu i wneud hyn, sef cyfieithiad o bob llinell uwchlaw’r llwyfan yn Saesneg (ac yn y Gymraeg yn ein theatrau yng Nghymru). Os yw’n well gennych chi baratoi ymlaen llaw, gallwch ddarllen y storïau, gwylio canllawiau opera a gwrando ar y gerddoriaeth ar y wefan hon.

2 – Mae’n rhy ddrud
Mae un o docynnau WNO yn aml yn rhatach na’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau chwaraeon mawr, sioeau cerdd a pherfformiadau bale. Yn Lerpwl, er enghraifft, mae prisiau ein tocynnau yn amrywio o £5 i £25, ac yng Nghaerdydd o £5 i £40.

3 – Mae’n rhaid i chi wisgo’n drwsiadus
Fe gewch chi wisgo’n grand os ydych chi’n dymuno, ond nid oes rheolau pendant o ran gwisgoedd i fynd i weld ein perfformiadau.  Gwisgwch fel y mynnwch. Os ydych eisiau gwneud noson ohoni a gwisgo’n ffurfiol, mae hynny’n iawn.  Os ydych eisiau gwisgo crys T, jîns ac esgidiau loncian – mae hynny’n iawn hefyd.

4 – Mae opera’n elitaidd
Mae WNO wedi ymrwymo i rannu grym opera gyda phawb.  Rydym wedi ymrwymo i sicrhau nad yw unrhyw un yn cael ei eithrio rhag mwynhau opera.

5 - Mae’n para yn rhy hir
Mae rhai ffilmiau’n para llai nag awr a hanner, tra bod eraill yn para hyd at bedair awr. Mae’r un yn wir am opera, gan fod rhai operâu byr iawn ond rhai ychydig yn hirach, hefyd. Mae’r rhan fwyaf o operâu yn para tua’r un faint â ffilmiau mawr Hollywood, ac maen nhw’n cynnwys egwyliau.

6 – Sut mae opera yn berthnasol i’m mywyd i?
Mae opera yn ymwneud â phobl, ac yn ymwneud â’u hanesion. Mae’n ymwneud â’r pethau sydd yn ein hwynebu bob dydd: colled, cariad, dewisiadau anodd a chyfeillgarwch. Mae opera bob amser wedi bod yn berthnasol i ni, oherwydd o’i wreiddiau yn yr Eidal yn yr 16 ganrif, mae operâu bob amser wedi canolbwyntio arnom ni a sut rydym yn byw ein bywyd.