Cwrdd â’r Corws

Pwy yw Corws WNO?

Holwch rywun yn y stryd pa air maen nhw’n ei gysylltu ag ‘opera’ ac mae’n debyg mae’r ateb a gewch yw ‘canwr’.  Deugain o gantorion opera llawn amser ydym ni.  Gyda Cherddorfa WNO, ni yw asgwrn cefn cerddorol ac artistig un o’r ychydig gwmnïau opera mawr yn y Deyrnas Unedig,  Mae gennym rôl sylweddol yn y mwyafrif o berfformiadau operatig y WNO, yn ogystal â digwyddiadau eraill trwy gydol y flwyddyn.  O fohemiaid i bobyddion, o ddugesau i feddwon, ni sy’n chware nhw i gyd.  Gyda’r nosau rydym yn canu o flaen theatrau gorlawn, ac yn ystod y dydd rydym yn brysur yn paratoi at gynifer â thair opera arall, ni yw un o’r cwmnïau mwyaf gweithgar yn y busnes.

Nid ar hap a damwain y ffurfiwyd ein corws, ac nid oedd dim i’w wneud ag unrhyw raglen dalent ar y teledu.  Daeth rhai ohonom i fyd yr opera o yrfaoedd eraill, ond roedd y sgiliau oedd eu hangen i ganu ar y lefel hon yn ganlyniad blynyddoedd lawer o hyfforddiant caled  ac angerdd at gerddoriaeth.  Mae cystadlaethau yn faes arbrofi i nifer o gantorion opera, a rhyngom rydym wedi ennill bron i 250 o wobrau.  Mae ein haelodau wedi canu, y tu allan i’w gwaith gyda WNO, mewn 42 o wledydd ar 5 cyfandir.  Ystyrir Corws WNO gan lawr fel ensemble safon byd ac rydym yn falch i gael ein henwi’n benodol yn aml mewn adolygiadau yn y cyfryngau cenedlaethol a rhyngwladol.

I ffwrdd o’r Corws

Wrth gwrs, mae yna fwy i ni na chanu yn y corws yn unig!  Y tu allan i’r WNO, mae ein diddordebau cerddorol yn hynod amrywiol.  Mae un o’n haelodau yn cyfarwyddo ensemble cerddoriaeth cynnar proffesiynol, ac mae gan aelod arall ei grŵp opera roc ei hun.  Mae yna sawl chwaraewr gitâr trydan medrus a meistr chwarae’r ukelele.  Ymysg ein haelodau mae beirniaid cystadlaethau canu a cherddorol, band swing, feiolinwyr medrus, difa jazz yn ogystal â pheiriannwr sain sy’n ceisio recordio pawb.  Y tu allan i gerddoriaeth, mae ein diddordebau yn hyd yn oed mwy amrywiol.  Mae’r rhieni yn ein plith yn treulio cymaint o amser â phosib gyda’r plant.  Mae nifer o’n haelodau’n mwynhau rhedeg, mae gennym soprano sy’n mwynhau pysgota â phlu a thenor sydd wedi cynrychioli Cymru mewn sboncen a nofio!  Ymysg ein diddordebau eraill mae rygbi, ioga, dawnsio, actio, pêl-droed, dylunio ystafelloedd, adfer dodrefn, blogio, DIY, coginio, pobi, bocsio, rheilffyrdd model, comics, canu clychau, dringo, paragleidio, dysgu, eirafyrddio, hwylio, syrffio, caiacio, ysgrifennu a ffotograffiaeth!  Ond, mae yna rai eraill yn ein plith sydd reit hapus i dreulio eu hamser hamdden yn eistedd yn ddistaw o flaen y teledu...

Er bod ein haelodau yn cynnwys nifer o gantorion o wledydd eraill, rydym yn bendant yn Gorws Cymreig ac yn falch iawn o hynny.  Pan brynwch docyn i weld Opera Cenedlaethol Cymru yn ein cartref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru neu ar daith ar draws Cymru a Lloegr, nid ydych yn talu i weld sioe yn unig, rydych yn dod i gael profiad o ddigwyddiad unigryw byw nad oes dau berfformiad yr un fath.  Rydym yn rhoi popeth sydd gennym bob tro rydym yn camu ar y llwyfan, canwn fel bod ein bywydau yn dibynnu arno.  Pan rydych yn eistedd yn y gynulleidfa’n gwylio un o’n perfformiadau, ni yw Eich Corws.

Sopranos

Meriel Andrew
Anitra Blaxhall
Megan Llewellyn Dorke
Paula Greenwood
Claire Hampton
Fiona Harrison-Wolfe
Rosie Hay
Emma Mary Llewellyn
Monika Sawa

Mezzos

Amanda Baldwin
Neda Bizzarri
Jessica Handley Greaves
Helen Greenaway
Carolyn Jackson
Helen Jarmany
Sian Meinir
Nicola Morgan
Sarah Pope
Louise Ratcliffe

Tenors

Simon Crosby Buttle
Michael Clifton-Thompson
Paul Gyton
Howard Kirk
Gareth Lloyd
Huw Llewellyn
Cárthaigh Quill
Joe Roche

Basses

Julian Boyce
Laurence Cole
Jasey Hall
Martin Lloyd
Philip Lloyd-Evans
Alastair Moore
George Newton-Fitzgerald
Jack O'Kelly
Stephen Wells

"Mae'n hyfryd bod yn aelod o gwmni sydd ag enw da yn rhyngwladol, ond sydd hefyd â naws deuluol. Bydd Corydd yn cael canu mewn amrywiaeth enfawr o arddulliau cerddorol, a bod yn rhan o gynyrchiadau sy'n cynnwys yr holl wahanol arddulliau hynny." Helen Greenaway, Mezzo Soprano