Corws

Ensemble parhaol amser llawn o 40 actor sy’n canu yw Corws WNO. Mae’r Corws wrth galon y gweithgarwch llwyfan mewn opera. Mewn rhai operâu maen nhw’n gwneud i bethau ddigwydd, ac mewn eraill maen nhw’n teimlo’n teimladau ni wrth i’r ddrama ddatblygu ac yn cyfleu hyn mewn cân.

Mae enw i’r Corws fel un o’r rhai gorau yn y byd. Mae llawer o aelodau’r Corws wedi bod yn aelodau o’r Cwmni ers peth amser. Mae nifer o aelodau’r Corws wedi gweithio mewn meysydd eraill, yn dysgu neu gyda’r heddlu, cyn treulio y rhan fwyaf o’u gyrfaoedd yn gwneud yr hyn maen nhw’n ei garu – canu ar y llwyfan.

Sopranos

Meriel Andrew
Anitra Blaxhall
Paula Bradbury
Megan Llewellyn Dorke
Paula Greenwood
Claire Hampton
Fiona Harrison
Rosie Hay
Emma Mary Llewellyn
Monika Sawa

Mezzos

Amanda Baldwin
Neda Bizzarri
Jessica Handley Greaves
Helen Greenaway
Carolyn Jackson
Helen Jarmany
Sian Meinir
Nicola Morgan
Sarah Pope
Louise Ratcliffe

Tenors

Simon Crosby Buttle
Michael Clifton-Thompson
Paul Gyton
Philip Lloyd Holtam
Howard Kirk
Gareth Lloyd
Huw Llewellyn
Philip Pooley
Cárthaigh Quill
Joe Roche

Basses

Julian Boyce
Laurence Cole
Jasey Hall
Martin Lloyd
Philip Lloyd-Evans
Alastair Moore
George Newton-Fitzgerald
Jack O'Kelly
James Robinson-May
Stephen Wells

"Mae'n hyfryd bod yn aelod o gwmni sydd ag enw da yn rhyngwladol, ond sydd hefyd â naws deuluol. Bydd Corydd yn cael canu mewn amrywiaeth enfawr o arddulliau cerddorol, a bod yn rhan o gynyrchiadau sy'n cynnwys yr holl wahanol arddulliau hynny." Helen Greenaway, Mezzo Soprano