CrynodebBack to top

Mae gwreiddiau Opera Cenedlaethol Cymru yn y gymuned, gydag aelodau yn dod at ei gilydd oherwydd eu cariad at gan. Mae Corws Cymunedol WNO yn croesawu oedolion sy’n gantorion amatur o bob oed a chefndir o Gymru gyfan (a dros y ffin) i ddod i gymryd rhan mewn profiadau operatig gyda WNO ac i fod yn rhan o gymuned WNO.

Nid yw Corws Cymunedol WNO yn grŵp set o gantorion. Bydd gan bob perfformiad Corws Cymunedol WNO broses gofrestru newydd. Bydd recriwtio un ai heb glyweliad neu glyweliad yn dibynnu ar natur y perfformiad olaf.

 

#WNOCommChorus

 

Corws Cymunedol y Gogledd WNOBack to top

Mae cofrestriad nawr ar agor ar gyfer ein hantur Corws Cymunedol WNO nesaf.

Rydym nawr yn recriwtio Corws Cymunedol WNO sydd wedi ei leoli yn Venue Cymru, Llandudno i berfformio fel Corws Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru mewn cyngerdd Magnificat fel rhan o’r Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru. Bydd y repertoire yn cynnwys Magnificat yn D gan Bach, Magnificat gan William Mathias a dau berfformiad cyntaf yng Nghymru - Magnificat gan y cyfansoddwr ifanc o Brydain sef Oliver Tarney a Magnificat gan y cyfansoddwr Brenhinol o Gymru sef Paul Mealor.

 

Bydd Corws Cymunedol Gogledd WNO yn perfformio ar y cyd â:

Sinfonia NEW (Gogledd Ddwyrain Cymru/North East Wales) dan arweiniad Robert Guy

•Unawdwyr Opera Cenedlaethol Cymru

Mae’r cyngerdd ar Ddydd Sul 24 Medi, 7pm yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy yn ystod y penwythnos sydd yng nghanol Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.

Ni fydd clyweliad ar gyfer Corws Cymunedol Gogledd WNO, ond gwelwch y gofynion isod. Bydd gofyn i aelodau ymroddi a mynychu cyfres o ymarferion gan ddechrau ar Ddydd Sul 14 Mai 2017. Arweinir ymarferion dan arweiniad Tîm Corws Cymunedol y Gogledd WNO.

 

Gofynion

Er mwyn ymgeisio ar gyfer Corws Cymunedol WNO ar yr achlysur hwn mae angen i chi fod yn:

•18 oed neu’n hŷn

•ymroddedig i’r rhan fwyaf o ymarferion nos Sul yn Venue Cymru, Llandudno yn ôl bob amserlen

•cwbl ymroddedig i benwythnos llawn y perfformiad sef Dydd Sadwrn 23 (dydd) a Dydd Sul 24 Medi (dydd a nos).

Y gost i fod y rhan o Gorws Cymunedol y Gogledd WNO yw £30 y cantor. Cadarnheir manylion sut i dalu wedi’r cais. Os yw’r ffi yn eich pryderu, cysylltwch â Sioned Foulkes, Rheolwr Corws Cymunedol Gogledd WNO ar sioned.foulkes@wno.org.uk

Bydd ymarferion yn cymryd lle ar ran fwyaf o ddyddiau Sul rhwng 14 Mai ac 17 Medi o 5.30pm-8pm yn Venue Cymru, gyda pherfformiad ar ddydd Sul 24 Medi am 7pm. Am amserlen ymarferion llawn, gweler yr atodiad os gwelwch yn dda.

 

Sut i ymgeisio

Cwblhewch y ffurflen google neu cwblhewch y ffurflen isod a dychwelwch drwy 

•e-bostio at sioned.foulkes@wno.org.uk 

•neu bostio at Sioned Foulkes Rheolwr Corws Cymunedol Gogledd WNO, Adran Ieuenctid a Chymuned Opera Cenedlaethol Cymru, Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno, LL30 1BB

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm Dydd Sul 30 Ebrill 2017

 

 

Sesiynau a Thaith Opera Drygioni FiennaBack to top

Bydd Drygioni Fienna, tymor Haf 2017 Opera Cenedlaethol Cymru, yn cynnwys ymddangosiad operatig cyntaf ein Cyfarwyddwr Cerdd,  Tomáš Hanus (ag arweiniodd Gorws Cymunedol WNO ar gyfer Mahler 2 ym mis Hydref 2016) gyda WNO. I ddathlu noson agoriadol ein dwy opera Drygioni Fienna mae cyfleoedd arbennig i bawb gymryd rhan gyda WNO a bod yn rhan o Gorws Cymunedol WNO.  

 

Sad 20 Mai 2017 Die Fledermaus  

Sesiwn Corws Cymunedol WNO: 2-5pm yng Nghanolfan Mileniwm Cymru 

Perfformiad: 7.15pm (noson agoriadol Tymor yr Haf a Die Fledermaus)

 

Sul 4 Mehefin 2017 Der Rosenkavalier 

Sesiwn Corws Cymunedol WNO: 10.30am-1.30pm yng Nghanolfan Mileniwm Cymru 

Perfformiad: 3pm (perfformiad agoriadol o Der Rosenkavalier)

 

Mae’r digwyddiadau hyn ar agor i bawb sy’n 18 oed a hŷn. Arweinir y sesiynau gan Kate Woolveridge, Meistr Corws Cymunedol WNO, yn seiliedig ar gerddoriaeth y tymor. Dilynir gan berfformiad o’r opera. Gallwch gyfranogi yn un neu’r ddwy sesiwn.  

 

CYMRYD RHAN

I archebu eich lle am un o’r sesiynau Corws Cymunedol neu’r ddwy, gyda thaith i weld yr opera i ddilyn.

•Yn gyntaf, prynwch eich tocyn opera o Swyddfa Docynnau Canolfan Mileniwm Cymru gan ddyfynnu CORWS CYMUNEDOL. Gyda’ch tocyn byddwch yn derbyn taleb am le yn sesiwn y Corws Cymunedol 

•Unwaith y bydd gennych docyn, e-bostiwch Esther Morris, Rheolwr Corws Cymunedol, gan ddatgan y canlynol: 

o Enw Llawn

o Math o lais

o Rhif ffôn cyswllt 

o Cyfeiriad e-bost

o Pa sesiwn/sesiynau ydych wedi prynu tocyn ar eu cyfer 

o Unrhyw ofynion mynediad sydd gennych 

•Unwaith y derbynnir eich e-bost byddwch yn derbyn manylion llawn drwy e-bost gan Esther gyda manylion o’r amserlen. 

•Os ydych yn archebu tocynnau ar gyfer grŵp, unwaith yr archebir y tocynnau – e-bostiwch Esther ar ran eich grŵp i gadarnhau enwau a mathau o leisiau holl fynychwyr y Sesiwn Corws Cymunedol. 

Dyrennir lleoedd ar gyfer y gweithdai ar sail cyntaf i’r felin caiff falu. Felly archebwch yn gynnar rhag cael eich siomi! 

Dylech hefyd allu archebu tocyn i weld yr opera hyd yn oed os yw'r lleoedd sesiwn ganu wedi mynd! 

Gwybodaeth PellachBack to top

Parhewch i edrych ar y dudalen hon am fanylion ynglŷn â’n digwyddiad Corws Cymunedol nesaf, a sut i gymryd rhan. I dderbyn hysbysebion ac ymgeision am ddigwyddiadau Corws Cymunedol WNO, e-bostiwch Gynhyrchydd Ieuenctid & Chymuned Ruth Evans

LawrlwythoBack to top

Lawrlwytho