Cwestiynau cyffredin | Welsh National Opera

Cwestiynau cyffredin

Sut wnaf fi ei deall? 

Rydym ni fel arfer yn perfformio operâu yn eu hiaith wreiddiol. Hyd yn oed os mai Saesneg yw’r iaith honno (ac mae ein cantorion yn sicrhau bod pob gair yn glir), rydym ni’n darparu uwchdeitlau – sef cyfieithiad o bob llinell uwchben y llwyfan. Mae’r uwchdeitlau’n ei gwneud yn hawdd iawn dilyn y stori. Gallwch hefyd ddarllen y stori ymlaen llaw ar y wefan hon, ond i lawer, mae’r uwchdeitlau yn sicrhau eu bod yn deall pob llinell. 

A oes raid i mi baratoi? 

Mae hynny’n fater i chi. Weithiau gall paratoi drwy ddarllen y stori ddifetha’r syrpreisys ond os ydych chi’n meddwl y bydd yn eich helpu i fwynhau, yna gwnewch.   

Beth ddylwn i wisgo?

Cewch wisgo beth bynnag a fynnoch. Os ydych chi eisiau gwisgo’n grand cewch wneud hynny, ond does dim rhaid i chi. Os ydych chi eisiau gwisgo crys-t, esgidiau rhedeg a jîns yna mae hynny’n iawn hefyd.

Pa mor hir yw opera?

Mae operâu yn amrywio o ran hyd o awr i dros bedair. Mae’r rhai arferol yn para oddeutu dwy awr a hanner gydag egwyl, felly dim hirach na ffilmiau ysgubol arferol Hollywood.

Faint mae’n gostio?

Mae pris tocyn arferol yn £25, felly mae’n rhatach na nifer o ddigwyddiadau chwaraeon a’r theatr. Mae ein tocynnau rhataf yn £5, sy’n rhatach na thocyn sinema.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill yna mae croeso i chi ein trydar @OperaCenCymru gan ddefnyddio #newtoopera, neu e-bostiwch ni ar marchnata@wno.org.uk.