CrynodebBack to top

Ganed prosiect arall yn y gymuned o’n Partneriaeth Gelfyddydol gyda Streetwise Opera. Bydd sesiynau canu grŵp yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Huggard yng Nghaerdydd, sef canolfan ddydd a hostel ardderchog sy’n darparu cefnogaeth i bobl sydd nid yn unig yn ddigartref ond sy’n profi anawsterau wrth geisio byw’n annibynnol. Bydd artistiaid unigol lleol yn rhannu eu hangerdd a’u cred y gall opera droi cyfnodau drwg yn rhai da.  Wrth i gerddoriaeth ddod â ni ynghyd fel cymuned, credwn y gallwn roi cymorth a chefnogaeth i’n gilydd.  

Dydd Iau, 1 – 3pm (Canu ac actio grŵp, ar agor i bawb)
Canolfan Ddydd Huggard, Ffordd Dumballs, Caerdydd.
Ewch i wefan Huggard yma.

CysylltuBack to top

I ddarganfod rhagor o wybodaeth am Streetwise Opera, cysylltwch y rheolwyr prosiect Sarah Crompton neu Rhian Hutchings.

Manylion PartnerBack to top

Mewn partneriaieth gyda Streetwise Opera