Cyfeillion WNO yn America | Welsh National Opera

Cyfeillion WNO yn America

Opera! Angerdd, llawenydd, poen, straeon a cherddoriaeth. Maen nhw’n dweud mai’r Cymry fyddai wedi ei ddyfeisio ond eu bod yn rhy brysur yn ei fyw!

Gyda’r cryfder hwn wrth ein calon, mae WNO wedi datblygu o fod yn opera’r bobl yng nghymoedd y De i ddenu sylw ar draws y byd.

Mae cefnogi WNO yn golygu cefnogi cartref ysbrydol opera. Ymunwch â’r antur.

Mae modd ad-hawlio treth ar roddion i’r mudiad dielw, Cyfeillion WNO yn America, Inc., a 501(c)(3) i’r graddau llawn a ganiateir dan y gyfraith.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara:
Ffôn: 029 2063 5047
E-bost: sara.evans@wno.org.uk