Cylch y Gerddorfa WNO

Yn dechrau o £120 y flwyddyn

Gyda repertoire sy’n amrywio'n helaeth, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth sy'n gofyn llawer ac sy'n uchelgeisiol, Lothar Koenigs, ac agwedd ddiflino tuag at waith, mae Cerddorfa WNO yn prysur ddatblygu enw da fel un o’r ensembles cerddorfaol gorau yn y DU. 

Mae Cylch Cerddorfa WNO’n cyfrannu’n uniongyrchol tuag at y llwyddiant hwn drwy gefnogi’r Gerddorfa yn y Gyfres o Gyngherddau Rhyngwladol mawreddog yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd, yn ogystal â nifer o gyngherddau eraill yng Nghymru a Lloegr.

Nid opera yw’r unig fath o gerddoriaeth wych.  Dyma ble mae’n dechrau.  Rhowch gynnig arnom a gweld WNO mewn goleuni newydd.

Ymunwch Nawr:
Ar-lein:  Rydym yn dal i weithio ar hyn!  Dewch yn ôl yn fuan.
Post:  Argraffwch y ffurflen hon, ei llenwi, a’i phostio atom
Ffôn: Clare ar 029 2063 5045
E-bost:  clare.titley@wno.org.uk