Cymryd Rhan | Welsh National Opera

Cymryd Rhan

Mae opera yn llawer mwy na'r profiad a gewch wrth eistedd yn eich sedd. Mae opera yn rhywbeth byw. Mae'n rhywbeth i fod yn rhan ohoni, yn rhywbeth a all newid eich bywyd. Gwnawn waith cymunedol ac addysgol am ein bod yn credu y gall opera drawsnewid bywydau. Yn yr adran hon cewch flas o’r amrywiaeth eang o waith a wnawn. Os ydy’r hyn a welwch yn apelio atoch a’ch bod am gymryd rhan, cysylltwch â ni.

 

 • Talent Ifanc

  Mae ein prosiectau, Talent Ifanc, yn dechrau drwy gyflwyno opera i bobl ifanc sy'n dwli ar gerddoriaeth. I'r bobl ifanc hynny sy'n ymddiddori mewn opera, rydym yn cynnig cyfleoedd i feithrin eu sgiliau'n broffesiynol ymlaen i'r cam nesaf.

 • Cymuned

  Adrodd straeon drwy gyfrwng cerddoriaeth a wna opera. Mae ein prosiectau cymunedol yn adrodd straeon ac yn defnyddio cerddoriaeth er mwyn dod â chymunedau ynghyd. Mae'r prosiectau hefyd yn rhoi cyfle i bobl fynegi eu hunain drwy gân.

 • Ysgolion a Theuluoedd

  Ysbrydoli plant a'u teuluoedd drwy eu cyflwyno am y tro cyntaf i opera, gwneud cerddoriaeth a phrosiectau adrodd straeon.

 • Prosiectau Partner

  Drwy weithio mewn partneriaeth ag asiantaethau ac elusennau eraill, gallwn gyrraedd y tu hwnt i gynulleidfaoedd celfyddydol ac ar draws cymunedau er mwyn rhannu grym trawsnewidiol opera.

 • Prosiect VR

  Yn dilyn llwyddiant yr arsefydliad, Field, o Orffennaf 2017 bydd Opera Cenedlaethol Cymru yn lansio profiad Realaeth Rhithiwr trochi ac ysblennydd.