Cymuned

Adrodd straeon drwy gyfrwng cerddoriaeth a wna opera. Mae ein prosiectau cymunedol yn adrodd straeon ac yn defnyddio cerddoriaeth er mwyn dod â chymunedau ynghyd. Mae'r prosiectau hefyd yn rhoi cyfle i bobl fynegi eu hunain drwy gân.

  • Caneuon Stryd Wrecsam

    Bob blwyddyn rydym wedi tanio dychymyg pobl Wrecsam gan wneud iddynt feddwl am opera mewn ffordd wahanol.

  • Dewch i Ganu

    Yn berffaith ar gyfer y rhai sy’n hoffi canu yn eu hamser sbâr.

  • Barti cyngerdd

    Os ydych chi wedi bod i barti cyngerdd o’r blaen, byddwch yn deall y grym sydd gan gerddoriaeth i ddyrchafu a symud pobl, a dod â golau i’w bywydau.