Cysylltwch â Ni

Os oes gennych sylwadau neu gwestiynau ynghylch unrhyw agwedd ar Opera Cenedlaethol Cymru, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod. Os ydych yn dymuno cael ateb, fe wnawn ni ymateb yn uniongyrchol.

Cyfeiriad

Opera Cenedlaethol Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

Switsfwrdd

Dyddiau'r wythnos 9.30am – 5.30pm
029 2063 5000