Datblygu a Chyfathrebu

Cyfarwyddwr Datblygu, Cyfathrebu a Strategaeth Alison Dunnett
Pennaeth Digwyddiadau Sara Evans
Ymgynghorydd Datblygu John Ward
Uwch Reolwyr Datblygu (Rhoddion Unigol) Georgia Butters, Becky Wright
Swyddog Datblygu Corfforaethol Carmen Horrocks
Swyddog Cyfeillion Sally Ann Bird
Swyddog Aelodaeth Lorraine Rees 
Swyddog Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Andrew Taylor
Cynorthwyydd Datblygu Olivia Richardson
Cynorthwyydd Codi Arian a Chyfathrebu James Barringer
Intern Datblygu a'r Wasg Marcus Kinsey
Pennaeth Marchnata Ymgyrchoedd Martina Fraser
Rheolwr Argraffu a Chyhoeddiadau Susannah Atherton-John

Rheolwr Marchnata Sue Evans
Swyddog Ymchwil a Data
Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata Kirstin Chapman
Swyddog Marchnata Digidol Nia John
Intern Marchnata Sam Browning
Rheolwr Y Wasg & Materion Cyhoeddus Rachel Bowyer, Penny James
Swyddog y Wasg Branwen Jones