Datblygu a Chyfathrebu

Cyfarwyddwr Datblygu a Chyfathrebu Alison Dunnett
Pennaeth Digwyddiadau Sara Evans
Pennaeth Marchnata Ed Newsome
Ymgynghorydd Datblygu John Ward
Uwch Reolwr Datblygu (Rhoddion Unigol) Georgia Butters 
Rheolwr Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Becky Wright
Swyddog Datblygu Corfforaethol Amber Bell
Swyddog Cyfeillion Sally Ann Bird
Swyddog Cyfeillion Lorraine Rees 
Swyddog Ymchwil a Chronfa Ddata Andrew Warnock 
Swyddog Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Emma Tropman 
Cynorthwyydd Datblygu Hannah Beadsworth
Rheolwr Marchnata Siobhan Neil
Rheolwr Digidol David Massey
Rheolwr Dylunio (dros dro) Haleh Tozer
Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata Kirstin Chapman
Swyddog Cyfryngau Cyfathrebu Emily Davies
Rheolwr Y Wasg & Materion Cyhoeddus Rachel Bowyer
Swyddog y Wasg Lowri Pugh-Morgan
Intern Marchnata a'r Wasg Rhys Edwards