Datblygu a Chyfathrebu

Cyfarwyddwr Datblygu, Cyfathrebu a Strategaeth Alison Dunnett
Pennaeth Digwyddiadau Sara Evans
Ymgynghorydd Datblygu John Ward
Uwch Reolwyr Datblygu (Rhoddion Unigol) Becky Wright
Swyddog Datblygu Corfforaethol Carmen Horrocks
Swyddog Cyfeillion Sally Ann Bird
Swyddog Aelodaeth Lorraine Rees 
Swyddog Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Andrew Taylor
Cynorthwyydd Datblygu Olivia Richardson
Cynorthwyydd Codi Arian a Chyfathrebu James Barringer
Rheolwr Y Wasg & Materion Cyhoeddus Rachel Bowyer, Penny James
Swyddog Y Wasg Billie-Jade Thomas