Datblygu a Chyfathrebu

Cyfarwyddwr Datblygu a Chyfathrebu Alison Dunnett
Pennaeth Digwyddiadau Sara Evans
Ymgynghorydd Datblygu John Ward
Uwch Reolwyr Datblygu (Rhoddion Unigol) Georgia Butters, Becky Wright, Deborah Holland/Emma Goad
Swyddog Datblygu Corfforaethol Carmen Horrocks
Swyddog Cyfeillion Sally Ann Bird
Swyddog Aelodaeth Lorraine Rees 
Swyddog Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Emma Tropman 
Cynorthwyydd Datblygu Olivia Richardson
Cynorthwyydd Codi Arian a Chyfathrebu James Barringer
Intern Datblygu a'r Wasg Marcus Kinsey
Pennaeth Marchnata Ed Newsome
Pennaeth Marchnata Ymgyrchoedd Martina Fraser
Rheolwr Argraffu a Chyhoeddiadau Susannah Atherton-John

Rheolwr Marchnata Gemma White
Swyddog Ymchwil a Data Harry Petty
Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata Kirstin Chapman
Swyddog Marchnata Digidol Nia John
Intern Marchnata Sam Browning
Rheolwr Y Wasg & Materion Cyhoeddus Rachel Bowyer, Penny James/Samantha Herbert
Swyddog y Wasg Branwen Jones