Datblygu a Chyfathrebu

Cyfarwyddwr Datblygu a Chyfathrebu Alison Dunnett
Pennaeth Digwyddiadau Sara Evans
Pennaeth Marchnata Ed Newsome
Ymgynghorydd Datblygu John Ward
Uwch Reolwr Datblygu (Rhoddion Unigol) Georgia Butters 
Rheolwr Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Becky Wright
Swyddog Datblygu Corfforaethol Carmen Horrocks
Swyddog Cyfeillion Sally Ann Bird
Swyddog Aelodaeth Lorraine Rees 
Swyddog Ymchwil a Chronfa Ddata Craig Thorpe 
Swyddog Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Emma Tropman 
Cynorthwyydd Datblygu Hannah Beadsworth
Rheolwr Marchnata Haleh Tozer, Gemma White
Rheolwr Digidol David Massey
Rheolwr Dylunio Sian Crandon
Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata Kirstin Chapman
Swyddog Cyfryngau Cyfathrebu Emily Davies
Swyddog Ymchwil a Data Harry Petty
Rheolwr Y Wasg & Materion Cyhoeddus Rachel Bowyer, Penny James (cynfod mamolaeth)
Swyddog y Wasg Branwen Jones
Intern Marchnata a'r Wasg Megan Reed