Datblygu a Chyfathrebu | Welsh National Opera

Datblygu a Chyfathrebu

Cyfarwyddwr Datblygu, Cyfathrebu a Strategaeth Alison Dunnett
Pennaeth Digwyddiadau Sara Evans
Ymgynghorydd Datblygu John Ward
Uwch Reolwyr Datblygu Becky Wright, Caron Thomas
Swyddog Datblygu Corfforaethol Carmen Horrocks
Swyddog Rhoddion Unigolion Sally Ann Bird
Swyddog Aelodaeth Lorraine Rees 
Swyddog Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Corrine Cox
Swyddog Ymchwil a Data Andrew Taylor
Cydlynydd Datblygu a Chyfathrebu Olivia Richardson
Rheolwr Y Wasg & Materion Cyhoeddus Rachel Bowyer
Rheolwr Y Wasg Penny James
Swyddog Y Wasg Christina Blakeman
Cynorthwyyd Datblugy a Chyfathrebu Elinor Lloyd