Important Message

Just to let you know that this page is no longer being updated as this event is now in the past.

See all Archive Performances

Anna Bolena

Gaetano Donizetti

Cynhyrchiad newydd

Anne yw’r ferch Boleyn wreiddiol. Ychydig iawn o ffigyrau yn hanes Prydain sydd wedi cael lle mor flaenllaw â hi yn nychymyg awduron, arlunwyr a chyfarwyddwyr ffilmiau. Mae ymdrech Donizetti i ailddychmygu dyddiau olaf Anne yn llys cynllwyngar Harri’r Wythfed yn un teimladwy. Mae’n bortread o rywun diniwed yng nghanol nythaid o wiberod. Fe’i cewch hi’n anodd peidio â phoeni’n ddirfawr amdani.

Bydd cynhyrchiad y Cyfarwyddwr Alessandro Talevi yn rhoi sylw i bersonoliaethau ar draul pasiant, ac am bersonoliaethau ydyn nhw! Mae Anna Bolena yn em fywiog o opera bel canto sy’n llawn ariâu ingol a deuawdau gwefreiddiol sy’n disgwyl i chi eu darganfod.

Cefnogir gan brif rodd gan y ‘Swansong Project’ 

 

“Rwyf wedi gwironi go iawn ar gast Anna Bolena am fy mod yn credu y byddwn yn cael clywed lleisiau eithriadol o hyfryd! Rwy'n gobeithio y byddant yn ysbrydou ein cynulleidfaoedd gyda'u perfformiadau angerddol dramatig yn ogystal â canu penigamp!” 
Isabel Murphy, Cyfarwyddwr Gweinyddu Artistig

Sgyrsiau cyn y perfformiad am ddim
Cyn pob perfformiad o Anna Bolena.

Fact and Fiction
Dydd Sadwrn 5 Hydref | Dydd Iau 14 Tachwedd | Dydd Iau 21 Tachwedd
Mae hanes wedi ysbrydoli artistiaid o fri i fynd ati i ail ddychmygu digwyddiadau hanesyddol mewn ffordd gyffrous. Yng nghanol ysblander rhai o eiddo gorau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae Fact and Fiction yn cyfuno perfformiadau operatig mewn gwisgoedd â phersbectif haneswyr a nofelwyr hanesyddol. Os ydych chi’n neilltuo amser i weld bob un o’r tair opera, Fact and Fiction yw’r ffordd berffaith o dreulio canol prynhawn o gylch olynol. Mae lluniaeth â thema Duduraidd ar gael.

Gartref gyda’r Tuduriaid
Dydd Iau 10 Hydref
Beth am ddod i weld Tŷ’r Marsiandwr Tuduraidd yn Ninbych-y-pysgod â ffigurau o oes y Tuduriaid. Daw’r Tŷ’n fyw â synau operâu Donizetti yn ystod y profiad hwn sy’n para am awr. Bydd siaradwr yn rhoi operâu Donizetti yn eu cyd-destun hanesyddol. Mae’r digwyddiad hwn yn nhref glan môr hardd Dinbych-y-pysgod yn daith berffaith yn ystod y cylch Tuduraidd cyflawn yn Abertawe.

Diwrnod y Tuduriaid
Dydd Iau 24 Hydref
Dyma gyfle i ymweld â dau o’r adeiladau Tuduraidd gorau ar y daith goets arbennig hon i Speke Hall a Little Moreton Hall. Ar eich ffordd i’r eiddo, bydd ein siaradwr yn rhoi sgwrs arbennig a fydd yn rhoi’r adeiladau a’r Tuduriaid mewn cyd-destun. Darperir cinio yn Little Moreton Hall. Mae’r tocyn yn cynnwys sgyrsiau, taith ar goets, mynediad i’r eiddo a chinio.

Sgyrsiau am ddim cyn perfformiadau
Cyn bob perfformiad o’r operâu Tuduraidd.

Y stori i gyd
Dydd Mercher 4 Medi  - Dydd Mercher 13 Tachwedd
Y ffordd berffaith o baratoi ar gyfer y Tuduriaid. Bythefnos cyn i’r perfformiadau ddechrau, bydd ein tîm o arbenigwyr yn eich arwain drwy gerddoriaeth, straeon a chefndir pob opera.

Meistri Bel Canto: Donizetti
Dydd Sul 6 Hydref - Dydd Gwener 29 Tachwedd
Wrth i ni gychwyn ar ein taith drwy glasuron repertoire bel canto, bydd siaradwr arbenigol yn cyflwyno arweiniad i fywyd a gwaith Gaetano Donizetti.

Sgwrs gyda David Pountney
Dydd Iau 5 Medi
Bydd David Pountney yn siarad ag aelodau o dîm creadigol y Tuduriaid ynglŷn â dod â’r profiad epig hwn i’r llwyfan.

Mae gwŷr llys yn trafod cyflwr y materion brenhinol: mae seren y Frenhines Anne yn prysur syrthio ers i Frenin Harri’r VIII syrthio mewn cariad â dynes arall. Mae’r Frenhines yn cyfaddef wrth ei boneddiges breswyl, Jane Seymour, ei bod yn poeni, ac yn cofio’n ôl am hapusrwydd ei chariad cyntaf.

Mae cydwybod Jane, sef cariad newydd y Brenin heb yn wybod i Anne, yn pigo’n arw iawn, ond mae’n sylweddoli ei bod yn rhy hwyr iddi droi’n ôl pan mae’r Brenin yn datgan ei gariad tuag ati, gan addo ei phriodi ac addo iddi’r bri mawr sydd ynghlwm wrth fod yn wraig i frenin.

Mae brawd Anne, yr Arglwydd Rocheford, yn synnu o gyfarfod yr Arglwydd Percy, cyn-gariad y frenhines. Mae Percy wedi cael ei alw’n ôl o alltudiaeth gan y Brenin, sy’n cyrraedd yn awr gyda chiwed hela, gydag Anne a’i merched yn ei ddilyn. Mae’r Brenin wedi trefnu dychweliad Percy fel magl i’w wraig ac mae’n gorchymyn bod swyddog yn ysbïo ar y ddau.

Mae’r gwas, Smeaton, sydd mewn cariad â’r Frenhines, ar ei ffordd i’w hystafelloedd hi i ddychwelyd portread bychan iawn ohoni y mae wedi’i ddwyn. Mae’n cuddio pan mae Anne yn ymddangos gyda Rocheford, sy’n darbwyllo ei chwaer i dderbyn Percy, sydd dal mewn cariad â hi. Mae Anne yn cyfaddef nad yw’r Brenin yn ei charu mwyach ond mae’n dweud ei bod hi’n ffyddlon iddo ef o hyd. Mae’r Brenin yn cyrraedd yr ystafell yn annisgwyl ac mae Anne, Percy a Smeaton yn cael eu harestio.

Mae Anne wedi cael ei charcharu ac mae Jane yn ceisio ei darbwyllo i gyfaddef ei chariad at Percy, fel bod y Brenin yn gallu ailbriodi. Mae Anne yn gwrthod, ac yn melltithio’r wraig a fydd yn ei holynu. Mae Jane yn cyfaddef mai hi yw’r wraig honno.

Mae Smeaton wedi tystio’n ffug i fod yn gariad y Frenhines, gan gredu y byddai ei gyfaddefiad yn achub bywyd Anne. Mae Anne a Percy yn cael eu dwyn ger bron y cyngor. Mae Percy yn honni ei fod ef ac Anne yn briod yn llygaid y nefoedd. Mae Jane yn pledio ar y Brenin i achub bywyd Anne ond mae’n cael ei diystyru. Cyhoeddir dedfryd y cyngor: mae’r briodas frenhinol yn cael ei diddymu a bydd Anne yn cael ei dienyddio, ochr yn ochr â’i chyd-droseddwyr.

Mae Anne mewn gwewyr yn dychmygu ei bod hi'n ddydd ei phriodas ac mae'n cofio ei chariad yn ferch ifanc at Percy. Mae cyd-garcharorion iddi'n cael eu hebrwng i mewn ati ac, wrth glywed synau dathlu, mae Anne yn sylweddoli bod priodas newydd y Brenin yn anochel ac mae’n ei felltithio ef a’i wraig newydd cyn cael ei harwain i ffwrdd i gael ei dienyddio.

Arweinydd Daniele Rustioni (tan 6 Tachwedd)
Andrew Greenwood (o 13 Tachwedd)
Cyfarwyddwr Alessandro Talevi
Cynllunydd Madeleine Boyd
Cynllunydd Goleuo Matthew Haskins

Mae’r cast yn cynnwys
Anne Boleyn Serena Farnocchia (tan 23 Hydref)
Linda Richardson (o 6 Tachwedd)
Harri’r Wythfed Alastair Miles
Jane Seymour Katharine Goeldner
Arglwydd Percy Robert McPherson
Smeaton Faith Sherman
Arglwydd Rocheford Daniel Grice
Arglwydd Hervey Robert Lyn Evan

Mae pob perfformiad yn dechrau am 7pm

Maent yn para am oddeutu 3 awr 30 munud, gan gynnwys un egwyl

Maent yn cael eu canu yn Eidaleg, gydag uwchdeitlau Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd, Abertawe a Llandudno)

Mae WNO a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cydweithio i gefnogi’r perfformiadau gyda rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau yn eiddo’r Ymddiriedolaeth, sy’n cynnwys Tŷ Tredegar, Plas Newydd a Thŷ'r Masnachwr Tuduraidd yn Ninbych-y-pysgod. Ewch i wno.org.uk/nt am fanylion ynghylch y digwyddiadau. Rhoddir blaenoriaeth i aelodau’r Ymddiriedolaeth sy’n archebu lle yn y digwyddiadau hyn drwy’r eiddo tan 1 Mai.

Rydym wedi trefnu cyfradd arbennig i'r rhai sy'n gweld mwy nag un o operâu Y Tuduriaid.

Gwestai'r Marriott

Gwesty'r Marriott Caerdydd
10% oddi ar ystafelloedd
Gweler y ddolen isod i wefan gwestai'r Marriott i archebu ar-lein; bydd y cyfraddau'n amodol ar argaeledd a bydd disgownt oddi ar unrhyw gyfradd a archebir. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ewch i marriott.co.uk/default.mi. Mae'r cyfraddau i gyd yn amodol ar argaeledd. Rhaid dangos y tocyn theatr i'r dderbynfa i gymhwyso am y gyfradd i'w chodi. Bydd gostyngiad o 10% yn ddilys rhwng 7 Medi a 6 Hydref 2013 yn unig.

Gwesty'r Marriott Abertawe 
10% oddi ar ystafelloedd
Gweler y ddolen isod i wefan gwestai'r Marriott i archebu ar-lein; bydd y cyfraddau'n amodol ar argaeledd a bydd disgownt oddi ar unrhyw gyfradd a archebir. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ewch i marriott.co.uk/default.mi. Mae'r cyfraddau i gyd yn amodol ar argaeledd. Rhaid dangos y tocyn theatr i'r dderbynfa i gymhwyso am y gyfradd i'w chodi. Bydd gostyngiad o 10% yn ddilys rhwng 8 Hydref a 12 Hydref 2013 yn unig.

Gwesty Brenhinol y Marriott Bryste
10% oddi ar ystafelloedd
Gweler y ddolen isod i wefan gwestai'r Marriott i archebu ar-lein; bydd y cyfraddau'n amodol ar argaeledd a bydd disgownt oddi ar unrhyw gyfradd a archebir. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ewch i marriott.co.uk/default.miMae'r cyfraddau i gyd yn amodol ar argaeledd. Rhaid dangos y tocyn theatr i'r dderbynfa i gymhwyso am y gyfradd i'w chodi. Bydd gostyngiad o 10% yn ddilys rhwng 5 Tachwedd a 9 Tachwedd 2013 yn unig.

Gwesty'r Marriott Birmingham
£100 y noson
Gallwch bellach archebu ar-lein gan ddefnyddio'r cod corfforaethol 7WO neu ffonio adran cadw lle'r Marriott ar 0121 452 1144 a dyfynnu'r cod cadw lle WKAW i gael y cynnig hwn. Archebwch ystafell am £100 y noson yn unig yn seiliedig ar feddiannaeth ddwbl i gynnwys llety a brecwast. Yn ddilys ar gyfer aros rhwng 12 Tachwedd a 16 Tachwedd 2013 yn gynhwysol.

Meon Valley, Gwesty a Chlwb Gwlad y Marriott
£99 y noson
Yn ddilys ar gyfer aros rhwng 23 Tachwedd ac 1 Rhagfyr 2013 yn gynhwysol. Hoffai Meon Valley, Gwesty a Chlwb Gwlad y Marriott, gynnig cyfraddau llety ffafriol i westeion Opera Cenedlaethol Cymru aros yn ein gwesty pedair seren.  Wedi'i lleoli yng nghanol cefn gwlad Hampshire ac yn agos i ddinas Southampton, mae gan y gwesty gyfleusterau hamdden a golff o'r radd flaenaf i chi ymlacio.  Archebwch ystafell wely Safonol Deluxe am £99.00 y noson yn unig yn seiliedig ar feddiannaeth sengl neu ddwbl i gynnwys llety, brecwast llawn, lle parcio, defnydd o gyfleusterau hamdden y gwesty a TAW.  Noder mae'r cynnig  hwn yn amodol ar argaeledd ac ni ddylid ei ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw gynigion neu hyrwyddiadau eraill.  I archebu ffoniwch 01329 833455 gan ddyfynnu'r cod PROM.  Am ragor o wybodaeth am y gwesty ewch i'n gwefan yn marriottmeonvalley.co.uk

 

Gwyliau Opera Llandudno

Mae Barbara Sandbach wedi trefnu Gwyliau Opera i Venue Cymru, Llandudno. Mae'r gwyliau hyn yn cynnwys:
•Tocynnau WNO o'ch dewis am bris gostyngol ac wedi'u cadw'n arbennig i chi
•Llety wedi'i ddewis mewn un o westai'r promenâd ger y theatr
•Copi o'r rhaglen ar gyfer yr operâu
•Tocynnau wedi eu cadw ar gyfer sgyrsiau cyn perfformiad
•Tudalen groeso
Mae'r holl becynnau'n cynnwys llety mewn gwesty o'ch dewis, cinio, ystafell a brecwast. Am ragor o wybodaeth, ewch i llandudnooperaholidays.co.uk neu ffoniwch Barbara ar 01492 879 526.

 

Neuadd Bodysgallen

Mae Neuadd Bodysgallen yn cynnig pecyn sy'n cynnwys llety, brecwast wedi'i goginio, cinio dau gwrs (Gwerth £25 y pen), defnydd llawn o'r sba iechyd a ffitrwydd (pwll nofio, sawna, ystafell stêm, bath sba, ardal ymlacio ac Ystafell y Clwb) a TAW.  
•Meddiannaeth ddwbl (dwbl neu bâr) £115 y pen y noson (£345 am dair noson)
•Meddiannaeth sengl £145 y noson (£435 am dair noson)
•Am ragor o wybodaeth ac i archebu'r pecyn hwn yn Neuadd Bodysgallen ffoniwch 01492 684466 neu  archebwch ar-lein drwy Bodysgallen.com a defnyddiwch WNOTudors fel cod archebu.

Archwilio ar-lein