Important Message

Just to let you know that this page is no longer being updated as this event is now in the past.

See all Archive Performances

CrynodebBack to top

dydd Sadwrn, Mehefin 29, 2013

Stravinsky Pulcinella
Schubert Symphony No. 9 yn C fwyaf

Dewch i brofi holl rym y bartneriaeth rhwng yr arweinydd enwog Frédéric Chaslin a’r gerddorfa lawn. I ddechrau, cawn waith bywiog Stravinsky, Pulcinella. Wedi’i gyfansoddi ym 1920, dyma emyn cynnes a hiraethus i gofio oes arall.  Symffoni olaf Schubert oedd Symphony No. 9 fel y ‘Symffoni Fawr yn C Fwyaf’ y cyfeirir ati’n aml,  ac o brofi ei sain fawreddog, nefolaidd, digon buan y deallwch pam. Cerddoriaeth i’r duwiau yw hyn.

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Frédéric Chaslin