Important Message

Just to let you know that this page is no longer being updated as this event is now in the past.

See all Archive Performances

Cerddorfa WNO yn Neuadd Dewi Sant

Cyngerdd

16 Ionawr 7.30yh

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Tocynnau £5 - £42

Ymunwch a ni am noson o gerddoriaeth hudolus. Byddwn yn eich cludo i ffwrdd o noson oer, tywyllba diflas ym mis Ionawr i fyd o ffantasi a hud a lledrith.
Mewn dim ond deuddeg munud o gerddoriaeth ddramatig mae Dvořak yn adrodd hanes The Noon Day Witch. Mae ymdrechion mam i amddiffyn ei mab rhag y wrach yn gorffen mewn trasiedi. Mae Piano Concerto No 4 Beethoven yn swnio fel ei fod yn ymestyn i lawr atom o ryw deyrnas arall. Daw’r concerto etheraidd hwn i ben gydag un o’r symudiadau mwyaf gorfoleddus i Beethoven eu cyfansoddi. Rydych yn adnabod Prélude Debussy yn syth. Mae’n gynnes ac araf, ac yn addo mynd a’r gwrandawr i rywle dieithr ac allan o amser. Mae sgor bale diarbed Bartok yn dywyll a chyfoethog.

Dvořák The Noon Day Witch
Beethoven Piano Concerto No 4
Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune
Bartók Suite The Miraculous Mandarin

Cefnogir gan WNO Orchestra Circle.

Arweinydd Lothar Koenigs
Piano Olga Scheps

Ewch yn agos at ein Cerddorfa, am ddim ond £3* y tocyn.

Mae’r cynllun ‘Up Close’ yn rhoi’r cyfle i chi gael noson gyda’n Cerddorfa fyd-enwog am ddim ond £3* y tocyn, ac y mae’n yn rhedeg ar gyfer ein holl gyngherddau yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Mae’r cynnig yn agored i unrhyw un o dan 30.

Nid yw’r cynnig ar gael i archebu ar-lein, ffoniwch 029 2087 8444 neu prynwch wyneb yn wyneb o Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant, gan ddyfynnu ‘UP CLOSE’.

*Yn ogystal â Thâl Gwasanaeth Tocyn o £2.95 fesul archeb

Sgwrs am ddim cyn y perfformiad.
Lefel 1, Neuadd Dewi Sant 6.30pm.
Gan Sophie Rashbrook o WNO.

Also This Season