Important Message

Just to let you know that this page is no longer being updated as this event is now in the past.

See all Archive Performances

Cymysgedd o Opera

Fel rhan o’n rhaglen breswyl am dair blynedd yn Torbay, bydd WNO yn gweithio gyda’r Music Hub yn Torbay a cherddorion lleol o bob oed. Bydd dosbarthiadau meistr, gweithdai a sgyrsiau’n cael eu cynnal mewn ysgolion lleol yn ystod yr wythnos cyn y cyngherddau.

Dewch ag offeryn, eich llais neu eich esgidiau dawnsio. Dyma gyfle i arbrofi gyda cherddoriaeth a meddwl am rywbeth cwbl newydd.


Bydd y digwyddiad ‘Cymysgedd o Opera’ yn cael ei gynnal yn y Palace Avenue Theatre nos Fercher y 3ydd o Orffennaf, 5.30pm - 7.30pm.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a’r gweithdai, anfonwch e-bost at y Music Hub yn Torbay.