CrynodebBack to top

dydd Sadwrn, Mai 20, 2017 - dydd Mercher, Mehefin 28, 2017

Adfywiad

★★★★ The Stage

Mae’n cymryd calon galed i beidio cael eich ysgubo lan gan Die Fledermaus. Gall fod yn nonsens ond mae’n nonsens hyfryd, byrlymus sy’n cadarnhau bywyd. Mae cynhyrchiad John Copley yr un mor gyfoethog â theisen siocled Fienniaidd. Mae’n llawn dop o ysblander, ffrogiau a masgiau crand a chomedi cynnes. 

Ar ôl dawns gwisg ffansi, gadawodd Eisenstein ei gyfaill Dr Falke i fynd adref ar ei ben ei hun mewn golau dydd, ac yntau’n dal i wisgo fel ystlum. Mae Falke yn penderfynu dial am y gwarth hwn. Cafodd Eisenstein ei ddedfrydu i’r carchar ond yn lle hynny mae’n derbyn gwahoddiad Falke i fynd i barti’r Tywysog Orlofsky. Pan fydd Eisenstein allan o’r ffordd, daw edmygydd blaenorol ei wraig Rosalinde, Alfred, i’w gweld. Mae rheolwr y carchar yn dod i fynd â’r carcharor ac yn cymryd mai Alfred, sy’n ymlacio yng ngwˆn llofft Eisenstein, yw Eisenstein. Yn ddiweddarach y noson honno, mae pawb, y gwˆr, y wraig, y forwyn a rheolwr y carchar yn cyrraedd parti Orlofsky mewn gwahanol guddwisgoedd. Ond wrth i'r wawr cyrraedd mae’n rhaid mynd yn ôl i realiti. Mae Adele, morwyn Rosalinde, wedi closio at reolwr y carchar, sy’n synnu wrth weld bod Eisenstein hefyd yn mynd i gyfeiriad y carchar. Yn wir erbyn y diwedd mae pawb yn cyrraedd y gyrchfa hynod hon ar ôl y parti, ac mae Falke yn datgan mai ‘Dial yr Ystlum’ yw’r holl ddirgelwch.

  • Bydd perfformiadau yn dechrau am 7.15pm, heblaw yng Nghanolfan Mileniwm Cymru 11 Mehefin am 4pm
  • Bydd y perfformiadau yn para tua dwy awr 55 munud gan gynnwys dwy egwyl
  • Cenir yn Saesneg gyda uwchdeitlau yn Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd)

#WNOFledermaus

Cefnogir gan Gymdeithas Idloes Owen WNO

Os ydych yn chwilio am ddyddiadau ein Tymor Hydref, cliciwch yma.

Am fanylion am ddyddiadau, amserau a phrisoedd cliciwch ar eich theatr ddewisol ar y dde.

Dinasoedd

Cast a chreadigolBack to top

Rosalinde - meistres Adele Mary Elizabeth Williams 
Gabriel von Eisenstein - gwˆr Rosalinde Mark Stone
Dr Falke - Ffriend Einestein Ben McAteer
Adele - morwyn Rhian Lois
Y Tywysog Orlofsky - miliynydd o Rwsia Emma Carrington 
Alfred - tenor Paul Charles Clarke (ex. 28 Meh)
Shaun Dixon (28 Meh)
Y Cyrnol Frank - Rheolwr y Carchar Alan Opie 
Frosch ceidwad cachar Steve Speirs
Dr Blind - cyfreithiwr Eisenstein Joe Roche
Ivan - gwas Orlofsky George Newton-Fitzgerald
Ida - Chwaer Adele Angharad Morgan

Arweinydd Tomáš Hanus (ex 11 & 16 Meh) 
James Southall (11 & 16 Meh)

Cyfarwyddwr John Copley
Cyfarwyddwr y Diwygiad Sarah Crisp 
Dylunwr Tim Reed
Dylunwr Gwisgoedd Deirdre Clancy
Dylunwr Goleuadau Howard Harrison
Coreograffydd Stuart Hopps 
Cyfarwyddwr Staff Christopher Moon-Little 
Meistr y Corus Stephen Harris
Paratoad Cerddoral Stephen Wood
Goleuadau ar Daith Paul Woodfield
Rheolwr Cynhrychu Robert Pagett
Rheolwr Llwyfan Katie Heath-Jones
Dirprwy Reolwr Llwyfan Suzie Erith

CysylltiedigBack to top