Important Message

Just to let you know that this page is no longer being updated as this event is now in the past.

See all Archive Performances

Flights of Fancy

Jak Poore

Eisteddwch ar y llwyfan wrth i gast aml genhedlaeth o dros 60 o berfformwyr eich tywys ar siwrnai hiraethlon drwy’r 100 mlynedd diwethaf o’r Park and Dare Theatre, Treorci, gyda thrac sain eiconig o ganeuon poblogaidd o bob degawd yn cael eu perfformio gan The Siren Sisters.

Mae Comisiwn Canmlwyddiant unigryw wedi cael ei greu, wedi’i ysbrydoli gan gysylltiadau pensaernïol Jacob Rees â hedfan cynnar a dyheadau person ifanc i hedfan. Caiff Flights of Fancy ei berfformio i sgôr fyw newydd gan WNO ac mae’n gweddnewid yr awditoriwm yn theatr freuddwydion…

Cyfansoddwr Jak Poore

Perfformiadau gan The Siren Sisters

I archebu, ffoniwch y swyddfa docynnau ar 08000 147111.

Tocynnau £5.50