Hansel & Gretel | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Sadwrn, Chwefror 21, 2015 - dydd Sadwrn, Ebrill 11, 2015

Bydd unrhyw un sydd a synnwyr o hwyl a ffantasi drygionus yn mwynhau'r dehongliad hyfryd o dywyll hwn o'r stori dylwyth teg enwog. Mae Richard Jones wrth ei fodd yn agweddau hunllefus y stori. Mae ei gynhyrchiad clasurol yn troi o amgylch themau newyn, glythineb a chanibaliaeth sydd dan wyneb y stori.

Yng nghalon y goedwig, rhaid i Hansel a Gretel dwyllo a chwarae triciau er mwyn osgoi ffawd ofnadwy. Bydd y cynhyrchiad hudolus hwn, sy'n cynnwys dilyniant hyfryd o freuddwyd sy'n dangos gwledd a weinir gan bysgodyn, yn cyfareddu'r rheini sydd am ymchwilio ochr dywyll a digri opera.

  • Hyd y cynhyrchiad yw tua dwy awr a 10 munud yn cynnwys un egwyl
  • Cenir yn Saesneg gydag uwchdeitlau yn Gymraeg ac yn Saesneg
  • Cynhyrchiad ar y cyd gyda Lyric Opera, Chicago
  • Yn addas ar gyfer pawb dros 10 oed

Cefnogir gan WNO Ildoes Owen Society.

 

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Lothar Koenigs
Cyfarwyddwr Richard Jones
Cynllunydd John Macfarlane
Cynllunydd Goleuo Jennifer Tipton 
Coreograffydd Gwreiddiol Linda Dobell 

Cast
Gretel Ailish Tynan 
Hansel Jurgita Adamonyté
The Witch Adrian Thompson 
Peter Ashley Holland
The Mother Miriam Murphy

FideoBack to top

SainBack to top

StoriBack to top

Act Un
Cartref y gwneuthurwr ysgubau

Mae Hansel yn cwyno ei fod yn llwglyd. Mae Gretel yn dangos iddo’r llaeth mae cymydog wedi ei roi i’r teulu ei gael i swper. Dawnsia’r plant yn llawen. Daw eu mam yn ôl, ac mae hi eisiau gwybod pam nad yw’r ddau wedi gorffen y tasgau a adawodd iddyn nhw. Mae’r llaeth yn cael ei daro drosodd ar ddamwain ac mae eu mam yn hel y plant allan i’r goedwig i gasglu aeron.
Mae eu tad yn dychwelyd adref yn feddw. Mae wedi cael bwyd iddynt ac yn holi lle mae’r plant. Eglura’r fam wrtho ei bod wedi anfon y ddau i’r goedwig. Dyweda’r tad wrthi fod yna wrach yn y goedwig a bod y plant mewn perygl. Mae’r ddau yn mynd allan i’r goedwig i edrych am y plant.

Act Ad
Y goedwig

Mae’r plant wrthi’n brysur yn hel aeron. Clywant gwcw yn canu a dechreuant fwyta’r aeron nes bod y cwbl ohonynt wedi mynd. Mae Hansel yn cyfaddef wrth Gretel ei fod wedi colli’r ffordd yn ôl. Dechreuant deimlo’n ofnus. Mae Huwcyn Cwsg yn ymddangos ac yn taenu llwch dros eu llygaid i’w helpu i gysgu. Mae’r plant yn dweud eu pader ac yn disgyn i gysgu gan freuddwydio am angylion yn gofalu amdanynt.

Act Ad
Y ty bara sinsir

Daw’r Dylwythen Wlith i ddeffro’r plant. Mae’r ddau yn dod o hyd i dˆy
bara sinsir, ond nid ydynt yn sylwi ar y Wrach sy’n eu hudo i mewn i’r tˆy. Penderfyna’r wrach besgi Hansel at ei dibenion ei hun a gorfodi Gretel i weithio iddi, a gofynna iddi i gynhesu’r popty. Lwydda Gretel i dorri swyn y wrach a rhyddhau Hansel. Pan ofynna’r wrach iddi i edrych tu fewn i’r popty i weld a yw wedi cynhesu digon, mae Gretel yn cymryd arni nad yw’n gwybod beth i’w wneud. Wrth i’r wrach ddangos iddi sut i wneud, mae’r plant yn ei gwthio hi i mewn i’r popty ac yn cau’r drws yn glep. Mae dioddefwyr blaenorol y wrach yn dod yn ôl yn fyw. Mae rhieni Hansel a Gretel yn dod o hyd i’r ddau yn ddiogel ac yn diolch am eu hachubiaeth.

Sgyrsiau cyn y perfformiad am ddimBack to top

Mae’r sgyrsiau cyn y perfformiad yn rhad ac am ddim a gellir eu harchebu ar yr un adeg ag y byddwch yn archebu eich tocynnau opera.

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Nos Sadwrn 21, nos Fercher 25 a nos Wener 27 Chwefror 6.15pm

Hippodrome, Birmingham
Nos Sadwrn 7 Mawrth 6.15pm

Venue Cymru, Llandudno
Dydd Sadwrn 14 Mawrth 3pm a 5.45pm

Milton Keynes Theatre
Dydd Sadwrn 21 Mawrth 5.45pm

Mayflower Theatre, Southampton
Dydd Sadwrn 28 Mawrth 5.45pm

Theatre Royal, Plymouth
Dydd Sadwrn 4 Ebrill 6pm

Hippodrome, Bryste
Dydd Sadwrn 11 Ebrill 5.45pm

CysylltiedigBack to top