Important Message

Just to let you know that this page is no longer being updated as this event is now in the past.

See all Archive Performances

CrynodebBack to top

dydd Llun, Tachwedd 18, 2013

Ieuenctid a Chymuned

Mae gan ddau weithiwr gofal hanner awr i lenwi bocs gyda chreiriau arwyddocaol a fydd yn cael eu cludo gyda phreswylydd newydd i’r cartref gofal. Pa greiriau ddylid eu dewis? A yw’n bosibl ffitio bywyd cyfan i mewn i un bocs? Gan ddigwydd mewn amser real, mae’r première byd-eang bendigedig hwn gan y WNO, yn procio’r meddwl ac yn gofyn y cwestiynau hyn.

Wedi ei ysbrydoli a’i seilio ar waith gydag oedolion sydd â dementia, plant ag anableddau cymhleth ynghyd â’r staff a’r teuluoedd sy’n eu cefnogi, mae’r gwaith llwyfan byw hwn yn dal ysbryd pobl a’u hanesion. Perfformir y gwaith gan yr unawdwyr Owen Webb, Kate Wolveridge a Claire Groom, côr cymunedol ac aelodau o gerddorfa WNO.

Cefnogwyd y prosiect gan Sefydliad Boshier-Hinton, Ymddiriedolaeth Patrick, Ymddiriedolaeth William A Cadbury, Ymddiriedolaeth Edward a Dorothy Cadbury, Ymddiriedolaeth Saintbury, Active Arts Castle Vale, mac Birmingham a Chyfeillion WNO.

Dinasoedd

Cast a chreadigolBack to top

Composer: John O'Hara
Librettist: Karen Hayes