I Had an Angel | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Llun, Tachwedd 18, 2013

Ieuenctid a Chymuned

Mae gan ddau weithiwr gofal hanner awr i lenwi bocs gyda chreiriau arwyddocaol a fydd yn cael eu cludo gyda phreswylydd newydd i’r cartref gofal. Pa greiriau ddylid eu dewis? A yw’n bosibl ffitio bywyd cyfan i mewn i un bocs? Gan ddigwydd mewn amser real, mae’r première byd-eang bendigedig hwn gan y WNO, yn procio’r meddwl ac yn gofyn y cwestiynau hyn.

Wedi ei ysbrydoli a’i seilio ar waith gydag oedolion sydd â dementia, plant ag anableddau cymhleth ynghyd â’r staff a’r teuluoedd sy’n eu cefnogi, mae’r gwaith llwyfan byw hwn yn dal ysbryd pobl a’u hanesion. Perfformir y gwaith gan yr unawdwyr Owen Webb, Kate Wolveridge a Claire Groom, côr cymunedol ac aelodau o gerddorfa WNO.

Cefnogwyd y prosiect gan Sefydliad Boshier-Hinton, Ymddiriedolaeth Patrick, Ymddiriedolaeth William A Cadbury, Ymddiriedolaeth Edward a Dorothy Cadbury, Ymddiriedolaeth Saintbury, Active Arts Castle Vale, mac Birmingham a Chyfeillion WNO.

Dinasoedd

Cast a chreadigolBack to top

Composer: John O'Hara
Librettist: Karen Hayes