La traviata | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Sadwrn, Ebrill 12, 2014

Mae Giorgio Germont wedi gwneud camgymeriad dychrynllyd. Mae Germont wedi sylweddoli mai Violetta, y ferch bechadurus y mae ef wedi ei gyrru oddi wrth ei fab,  Alfredo, oedd y peth gorau a fydd yn digwydd byth yn hanes ei fachgen dibrofiad. Mae’n sylweddoli hyn yn hwyr yn y dydd wrth i iechyd Violetta ddirywio. A all Germont wneud iawn am y drwg cyn ei bod hi’n rhy hwyr?  

Ymosodiad ar ragrith yw La traviata. Mae hefyd yn ddathliad cadarnhaol o'r ffaith fod rhinweddau dynol hanfodol fel tosturi, cariad a hunanaberth yn bodoli. Uwchlaw pob dim, mae La traviata yn hynod deimladwy a dwys. Mae cynhyrchiad meistrolgar David McVicar yn sicrhau mai ychydig fydd yn gadael y theatr â llygaid sych..

Cefnogir gan Grŵp Noddwyr WNO. 

Dinasoedd

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Simon Phillippo
Cyfarwyddwr David McVicar
Cynllunydd Tanya McCallin
Cynllunydd Goleuo  Jennifer Tipton
Coreograffydd Andrew George

Mae’r cast yn cynnwys
Violetta Valéry Linda Richardson
Alfredo Germont Peter Sonn (tan 1 Mawrth), Ji-Min Park (4, 8 a 11 Mawrth) Leonardo Capalbo (o 15 Mawrth)
Giorgio Germont Alan Opie

StoriBack to top

Act Un | Paris
Mae Violetta, courtesan sy’n cael ei gwarchod gan y Barwn Douphol, yn cynnal parti. Mae’n cael ei chyflwyno i Alfredo Germont, dyn ifanc o deulu parchus yn Provençal, sy’n cyfaddef ei fod eisoes mewn cariad â hi. Wrth
iddi arwain eu gwesteion i ffwrdd i ddawnsio, caiff Violetta ei tharo gan bwl o besychu. Nid yw ei ffrindiau ofer yn poeni dim, ond y mae Alfredo. Mae e’n mynegi ei gariad unwaith eto ond nid yw hi’n rhoi unrhyw anogaeth iddo. Wedi ei gadael ar ei phen ei hun ar ôl i’w gwesteion adael o’r diwedd, mae Violetta, yn annisgwyl iddi hi ei hun, yn canfod ei bod wedi ei chyffwrdd gan ddatganiad angerddol y dyn ifanc. Er gwaethaf hyn mae’n ei hargyhoeddi hi ei hun mai ei hunig ddewis yw parhau i ddilyn bywyd o bleser gwyllt.

Egwyl

Act Dau Golygfa | Un Plasdy ger Paris, dri mis yn ddiweddarach
Mae Violetta wedi ildio i’w theimladau ac mae hi ac Alfredo bellach yn byw gyda’i gilydd yn y wlad, lle mae ei hiechyd wedi gwella. Pan mae e’n cael gwybod ar ddamwain gan ei morwyn, Annina, fod Violetta wedi bod yn gwerthu eu heiddo i dalu eu biliau, mae Alfredo’n cywilyddio ac yn gadael am Baris er mwyn codi’r arian sydd ei angen.
Caiff Violetta ymweliad annisgwyl gan Giorgio Germont, tad Alfredo. Gan ei fod wedi cymryd fod ei fab yn afradloni ei etifeddiaeth ar Violetta, mae’n synnu clywed mai hi sydd wedi bod yn talu am bopeth. Mae’n erfyn arni i dorri’r cysylltiad â’i mab gan fod eu perthynas yn bygwth disgwyliadau ei ferch o briodi i mewn i deulu parchus. Mae Germont yn perswadio Violetta fod yn rhaid iddi wneud yr aberth er mwyn diogelu hapusrwydd ei fab a’i ferch yn y dyfodol. Mae Violetta drallodus yn cytuno yn y diwedd ac yn anfon neges at y Barwn Douphol, yn rhoi gwybod ei bod yn dychwelyd i Baris. Wedi i Germont adael mae’n ysgrifennu nodyn yn ffarwelio ag Alfredo, sydd i’w roi iddo ar ôl iddi hi adael. Pan ddarllena Alfredo y nodyn mae’n ymwrthod ag ymdrechion ei dad i’w gysuro ac yn brysio’n ôl i Baris, yn benderfynol o ddial am yr hyn sydd, yn ei dyb ef, yn frad gan Violetta.

Golygfa Dau
 | Tŷ Flora ym Mharis, y noson honno
Mae parti arall yn mynd rhagddo. Mae Alfredo’n cyrraedd ar ei ben ei hun, gan ddisgwyl gweld Violetta yn ôl gyda’i hen ffrindiau. Gwireddir ei ofnau pan ymddangosa, ar fraich y Barwn Douphol. Mae’r ddau ddyn yn chwarae cardiau ac mae Alfredo’n ennill swm mawr o arian. Yn daer am eu hatal rhag ymladd, mae Violetta’n ceisio perswadio Alfredo i adael y parti. Mae e’n gwrthod ac yn ei gorfodi hi i ddweud ei bod yn caru’r Barwn. Mewn tymer wyllt, mae Alfredo’n galw’r holl westeion i fod yn dystion iddo’n ad-dalu ei ddyledion ac yn taflu ei enillion yn wyneb Violetta. Mae hi’n syrthio mewn llewyg. Mae Germont yn dyst i ffrwydrad ei fab ac yn dannod ei ymddygiad creulon iddo.

Egwyl

Act Tri | Ystafell y claf, Violetta, rai misoedd yn ddiweddarach
Mae Violetta yn marw, heb gyfaill ac mewn tlodi, gydag Annina yn unig yn gwmni iddi. Mae’n darllen llythyr gan Germont yn dweud wrthi ei fod wedi dweud y gwir wrth Alfredo a bod y ddau ohonynt yn dod i erfyn arni am ei maddeuant.

Mae’r ddau gariad yn aduno ac ar dân yn cynllunio dyfodol hapusach, ond mae’n rhy hwyr. Mae Violetta yn marw ym mreichiau Alfredo.

 

La traviata Crynodeb

Act Un Paris
Mae Violetta, courtesan sy’n cael ei gwarchod gan y Barwn Douphol, yn cynnal parti. Mae’n cael ei chyflwyno i Alfredo Germont, dyn ifanc o deulu parchus yn Provençal, sy’n cyfaddef ei fod eisoes mewn cariad â hi. Wrth
iddi arwain eu gwesteion i ffwrdd i ddawnsio, caiff Violetta ei tharo gan bwl o besychu. Nid yw ei ffrindiau ofer yn poeni dim, ond y mae Alfredo. Mae e’n mynegi ei gariad unwaith eto ond nid yw hi’n rhoi unrhyw anogaeth iddo. Wedi ei gadael ar ei phen ei hun ar ôl i’w gwesteion adael o’r diwedd, mae Violetta, yn annisgwyl iddi hi ei hun, yn canfod ei bod wedi ei chyffwrdd gan ddatganiad angerddol y dyn ifanc. Er gwaethaf hyn mae’n ei hargyhoeddi hi ei hun mai ei hunig ddewis yw parhau i ddilyn bywyd o bleser gwyllt.

EGWYL

Act Dau Golygfa Un
Plasdy ger Paris, dri mis yn ddiweddarach
Mae Violetta wedi ildio i’w theimladau ac mae hi ac Alfredo bellach yn byw gyda’i gilydd yn y wlad, lle mae ei hiechyd wedi gwella. Pan mae e’n cael gwybod ar ddamwain gan ei morwyn, Annina, fod Violetta wedi bod yn gwerthu eu heiddo i dalu eu biliau, mae Alfredo’n cywilyddio ac yn gadael am Baris er mwyn codi’r arian sydd ei angen.
Caiff Violetta ymweliad annisgwyl gan Giorgio Germont, tad Alfredo. Gan ei fod wedi cymryd fod ei fab yn afradloni ei etifeddiaeth ar Violetta, mae’n synnu clywed mai hi sydd wedi bod yn talu am bopeth. Mae’n erfyn arni i dorri’r cysylltiad â’i mab gan fod eu perthynas yn bygwth disgwyliadau ei ferch o briodi i mewn i deulu parchus. Mae Germont yn perswadio Violetta fod yn rhaid iddi wneud yr aberth er mwyn diogelu hapusrwydd ei fab a’i ferch yn y dyfodol. Mae Violetta drallodus yn cytuno yn y diwedd ac yn anfon neges at y Barwn Douphol, yn rhoi gwybod ei bod yn dychwelyd i Baris. Wedi i Germont adael mae’n ysgrifennu nodyn yn ffarwelio ag Alfredo, sydd i’w roi iddo ar ôl iddi hi adael. Pan ddarllena Alfredo y nodyn mae’n ymwrthod ag ymdrechion ei dad i’w gysuro ac yn brysio’n ôl i Baris, yn benderfynol o ddial am yr hyn sydd, yn ei dyb ef, yn frad gan Violetta.

Golygfa Dau

Tŷ Flora ym Mharis, y noson honno
Mae parti arall yn mynd rhagddo. Mae Alfredo’n cyrraedd ar ei ben ei hun, gan ddisgwyl gweld Violetta yn ôl gyda’i hen ffrindiau. Gwireddir ei ofnau pan ymddangosa, ar fraich y Barwn Douphol. Mae’r ddau ddyn yn chwarae cardiau ac mae Alfredo’n ennill swm mawr o arian. Yn daer am eu hatal rhag ymladd, mae Violetta’n ceisio perswadio Alfredo i adael y parti. Mae e’n gwrthod ac yn ei gorfodi hi i ddweud ei bod yn caru’r Barwn. Mewn tymer wyllt, mae Alfredo’n galw’r holl westeion i fod yn dystion iddo’n ad-dalu ei ddyledion ac yn taflu ei enillion yn wyneb Violetta. Mae hi’n syrthio mewn llewyg. Mae Germont yn dyst i ffrwydrad ei fab ac yn dannod ei ymddygiad creulon iddo.

EGWYL

Act Tri
Ystafell y claf, Violetta, rai misoedd yn ddiweddarach
Mae Violetta yn marw, heb gyfaill ac mewn tlodi, gydag Annina yn unig yn gwmni iddi. Mae’n darllen llythyr gan Germont yn dweud wrthi ei fod wedi dweud y gwir wrth Alfredo a bod y ddau ohonynt yn dod i erfyn arni am ei maddeuant.

Mae’r ddau gariad yn aduno ac ar dân yn cynllunio dyfodol hapusach, ond mae’n rhy hwyr. Mae Violetta yn marw ym mreichiau Alfredo.

- See more at: http://www.wno.org.uk/traviata#sthash.9J7fAdHn.dpuf

FideoBack to top

SainBack to top