Lohengrin | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Iau, Mai 23, 2013 - dydd Sadwrn, Mehefin 15, 2013

Cynhyrchiad newydd

“Delfrydol i bobl sydd heb weld yr opera o’r blaen”

Financial Times *****

I ddarllen mwy o’r adolygiadau, cliciwch yma.

Ni newidiodd unrhyw gyfansoddwr arall gerddoriaeth a theatr mor llwyr ag y gwnaeth Richard Wagner. Prin yw’r cyfansoddwyr sy’n hollti barn fel y mae e’n ei wneud. Darganfyddwch y gerddoriaeth a’r dyn gyda’n tymor Breuddwyd Wagner sy’n nodi deucanmlwyddiant ei eni.

Mae amddiffynydd yn dod i achub Elsa ond nid yw hi’n cael gofyn ei enw. Pan fydd hi’n edrych fel pe bai Elsa wedi dod o hyd i hapusrwydd, mae grymoedd y tywyllwch yn cynllwynio yn ei herbyn.  

Mae’r stori tylwyth teg epig hon yn cynnwys rhai o ddarnau cerddoriaeth mwyaf hudolus a hyfryd Wagner. Dyma’r man cychwyn perffaith i’r sawl y mae operâu’r cyfansoddwr yn newydd iddynt. I ddilynwyr Wagner, mae’r opera ysblennydd hon, nad yw’n cael ei pherfformio’n aml, yn un y mae’n rhaid ei gweld.

Cefnogir gan WNO Lohengrin Syndicate

Cydgynhyrchiad gyda Theatr Wielki, Warsaw

Dinasoedd

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd  Lothar Koenigs
Cyfarwyddwr a Chynllunydd
Antony McDonald
Cynllunydd Goleuo
Lucy Carter
Cyfarwyddwr Symudiad
Philippe Giraudeau
Cyfarwyddwr Cyswllt
Helen Cooper
Cynllunydd Goleuo Cyswllt
Neill Brinkworth
Cyfarwyddwr Symudiad Cyswllt
Lizie Saunderson
Cynorthwyydd y Cynllunydd
Hiroko Matsui
Goleuo ar daith gan
Ian Jones
Meistr y Corws
Stephen Harris
Arweinydd Cynorthwyol
Thomas Blunt
Paratoadau Cerddorol
Stephen Wood
Cyfarwyddwr Staff
Caroline Chaney
Hyfforddwr Iaith
Jacqueline Pischorn
Rheolwr Llwyfan
Julian Johnson
Rheolwr y Cynhyrchiad
Robert Pagett

Mae’r cast yn cynnwys
Herald Simon Thorpe (ac eithrio am 1, 8,13 a 15 Mehefin) Rhys Jenkins (1, 8, 13 a 15 Mehefin)
Heinrich der Vogler Brenin yr Almaenwyr
Matthew Best
Freidrich von Telramund Iarll Brabant
Claudio Otelli (23, 26 a 29 Mai) Simon Thorpe (1, 8, 13 a 15 Mehefin)
Elsa von Brabant
Emma Bell
Lohengrin
Peter Wedd
Ortrud gwraig Telramund
Susan Bickley
Uchelwyr
Alastair Moore, Philip Loyd Holtam, Laurence Cole, Simon Crosby Buttle
Morynion Priodas
Anitra Blaxhall, Fiona Harrison, Louise Ratcliffe, Amanda Baldwin
Gottfried brawd Elsa
Thomas Rowlands / Daniel Williams

StoriBack to top

Act 1

Lleolir yr opera yn Antwerp a’i chyffiniau, yn ystod hanner cyntaf y ddegfed ganrif. Mae byddin Hwngari yn bygwth yr Almaen, ac mae’r Brenin Heinrich o Sacsoni (a adnabyddir fel Heinrich der Vogler, neu Henry’r Heliwr) wedi dod i Brabant i recriwtio lluoedd i amddiffyn ei diriogaeth. Mae’n gweld cynnwrf mawr yn Brabant, ac yn gofyn am eglurhâd. Mae Friedrich von Telramud, y rhaglyw, yn esbonio ei fod wedi cael cystodaeth Elsa a Gottfried, plant y diweddar ddug Brabant. Mae Gottfried wedi diflannu. Mae Friedrich yn cyhuddo Elsa o’i lofruddio. Roedd Friedrich wedi gobeithio priodi Elsa, ond credai ei bod mewn cariad â rhywun arall, dyn anhysbys, a phriododd Ortrude, merch Tywysog Friesland, yn ei lle. Mae Friedrich yn hawlio gorsedd Brabant. Dywed Elsa wrth y Brenin ei bod wedi breuddwydio am farchog a fydd yn dod i’w hamddiffyn rhag cyhuddiadau ffug. Mae Friedrich yn argyhoeddedig fod y marchog yn gariad i Elsa, ac mae’n ei herio i ymladd gornest. Mae alarch yn nesáu, yn tynnu cwch sy’n cario marchog mewn arfwisg loyw. Lohengrin yw’r marchog. Cyfarcha Elsa ef yn llawen. Derbynia Lohengrin yr her o ymladd yr ornest, ac mae’n gofyn i Elsa ei briodi os bydd yn ennill. Mae’n gosod amodau: na fydd hi fyth yn holi am ei wreiddiau, ei linach na’i enw. Mae Lohengrin yn ennill yr ornest ac yn arbed bywyd Friedrich. Mae Ortrud yn pendroni ynghylch pwy yn union yw’r marchog hwn sydd wedi drysu ei chynlluniau.

Act 2

Nos. Caer ddinesig Antwerp. Mae Friedrich ac Ortrud wedi eu cau allan. Cynhelir dathliadau priodas Elsa a’r marchog anhysbys. Cyhudda Friedrich Ortrud o ddweud celwydd wrtho ynglŷn â’r honiad fod Elsa wedi llofruddio Gottfried. Mae Otrud yn dweud wrth Friedrich fod ei lwfrdra yn dwyn gwarth arno, a bod rhaid iddo, er mwyn adennill ei anrhydedd, wenwynu meddwl Elsa yn erbyn Lohengrin drwy gyhuddo’r marchog o ddewiniaeth. Os bydd hynny’n methu, bydd rhaid clwyfo Lohengrin er mwyn tynnu ei rymoedd hud oddi arno. Mae Elsa’n canu am ei llawenydd. Mae Ortrud yn gofyn i Elsa gymryd trueni arni, a phan fydd Elsa yn mynd at y porth i adael Ortrud i mewn i’r gaer ddinesig, mae Ortrud yn erfyn ar y duwiau paganaidd i roi ei grym yn ôl iddi. Mae Ortrud yn dweud wrth Elsa y gallai’r marchog anhysbys ddiflannu mor rhyfeddol ag yr oedd wedi ymddangos. Mae negesydd yn cyhoeddi fod Friedrich wedi’i alltudio; Lohengrin yn awr yw amddiffynydd Brabant; bydd y briodas rhwng Elsa a Lohengrin yn cael ei chynnal y diwrnod hwnnw; a thrannoeth bydd Lohengrin yn arwain lluoedd Brabant yn erbyn yr Hwngariaid. Mae Ortrud yn ymyrryd â’r orymdaith at y gweinidog i ofyn am gael enw Lohengrin wedi ei ddatgelu. Mae Friedrich yn cyhuddo Lohengrin o ddewiniaeth, yna’n sibrwd wrth Elsa fod yn rhaid iddi dorri grym hud Lohengrin drwy dorri blaen ei fys i ffwrdd. Mae Lohengrin yn arwain ei briodferch at y gweinidog. Mae Ortrud yn sicr o’i buddugoliaeth.

Act 3

Yr ystafell briodasol. Mae cyflwyniad cerddorfaol yn arwain i mewn i’r Corws Priodasol enwog. Mae llawenydd priodas Elsa’n troi’n ddrwgdybio wrth iddi holi Lohengrin ynghylch ei enw a’i darddiad. Mae Friedrich a phedwar marchog yn torri i mewn ac yn ymosod arno. Mae Lohengrin yn lladd Friedrich ac yn gorchymyn y marchogion i gario ei gorff at Heinrich. Ar doriad y dydd, bydd cwestiynau Elsa yn cael eu hateb. Mae’r olygfa’n newid i’r ddôl yn ymyl y Schelt, y tu allan i Antwerp, fel yn yr act gyntaf. Mae Lohengrin yn dweud wrth y bobl na all arwain y fyddin i’r frwydr. Mae’n egluro sut y daeth i ladd Friedrich, a sut y mae Elsa, wedi’i gwenwyno gan frad, wedi torri ei haddewid. Mae’n datgelu fod cwpan sanctaidd mewn castell ymhell i ffwrdd, a ddygwyd i’r ddaear gan angel. Unwaith y flwyddyn, bydd colomen yn dod i adnewyddu ei gryfder. Y Greal Sanctaidd ydyw, ac mae’n rhoi ei rym i’r marchogion sy’n ei warchod. Mae’r Greal yn anfon ei farchogion dramor i gyflawni gweithredoedd o sifalri, ond rhaid iddynt ddychwelyd i gastell y Greal unwaith y bydd eu henwau yn hysbys. Lohengrin yw mab Parsifal, Brenin y Greal. Mae’r alarch yn dychwelyd. Mae Lohengrin yn dweud wrth Elsa pe bai wedi gallu aros am flwyddyn, byddai wedi dychwelyd Gottfried ati, yn fyw ac yn iach.

FideoBack to top

SainBack to top

AdolygiadauBack to top

***** - The Financial Times
Yn ôl The Financial Times roedd Lohengrin yn "noson fendigedig, gyfareddol o opera" ac yn "ddelfrydol i bobl sydd heb weld yr opera o’r blaen". Mae Clark yn canmol Lothar Koenigs "sydd, yn ogystal â bod yn gerddor o’r radd flaenaf, yn amlwg yn awyddus i herio ac ymestyn ei ensemble".

**** - The Telegraph
Canmolodd The Telegraph “setiau a gwisgoedd coeth a hardd” y cynhyrchiad, a oedd, meddai Christiansen, “wedi’u goleuo’n gain gan Lucy Carter”. Rhoddodd Christiansen glod hefyd i Koenigs, gan ddweud ei fod wedi "cadw’r tensiwn yn drydanol, gan bwysleisio’i elfennau grymus a llachar a dod ag Act III i uchafbwynt gwefreiddiol".

The Stage
Ysgrifennodd George Hall o The Stage "Mae’r noson yn wledd i selogion Wagner. Mae’r gerddorfa a’r corws ill dau ar eu gorau". Ychwanegodd fod "y canlyniad yn sicr yn un o uchafbwyntiau operatig y flwyddyn".

Wales Online
Daeth Jenny Longhurst i’r casgliad fod "cast aruthrol o fedrus yn cynnwys Emma Bell fel Elsa, Peter Wedd fel Lohengrin, Claudio Otelli fel Friedrich a Susan Bickley fel Ortrud i gyd yn chwarae eu rhannau’n berffaith gan ddod â’r holl densiwn a drama i’r wyneb i roi gwledd wirioneddol i ddilynwyr Wagner."

The South Wales Argus
Dywedodd The South Wales Argus am ein "cynhyrchiad newydd neilltuol" o Lohengrin fod McDonald "wedi’i fendithio â chast sy’n cadw ei ffocws a chorws dychrynllyd o gryf".

Cliciwch yma i ddarllen mwy o’r adolygiadau o Lohengrin.

RhaglenBack to top

Rydym wedi lansio rhaglen ar ei newydd wedd i adlewyrchu tymhorau thematig y cwmni. Gallwch brynu’r rhaglen gyfun ar gyfer Lohengrin, Wagner Dream a Madam Butterfly am £5 ar y noson, neu ei phrynu ymlaen llaw am £6 yn cynnwys cludiant drwy ffonio 029 2063 5032.

CysylltiedigBack to top