Important Message

Just to let you know that this page is no longer being updated as this event is now in the past.

See all Archive Performances

Manon Lescaut

Giacomo Puccini

Cynhyrchiad newydd

Mae Manon wedi cael ei hudo ar gyfeiliorn. Yn ferch ifanc deimladwy, roedd hi eisiau’r cyfan. Roedd hi eisiau blasu ffrwyth llawn temtasiwn byd yr oedolyn. Ond yn awr, fisoedd yn unig yn ddiweddarach, mae hi wedi canfod fod y ffrwyth yn bwdr i’w graidd. A oes gan Manon unrhyw obaith o iachawdwriaeth?

Manon Lescaut yw’r Ferch Colledig glasurol. Mae Puccini’n dilyn hynt ei chwymp cyflym o’r diniwed i’r troseddol gydag angerdd gwyllt. Os ydych yn mwynhau La bohème, Madam Butterfly a Tosca byddwch am weld llwyddiant cychwynnol Puccini a’i opera fawr gyntaf.

Drwy osod ei gynhyrchiad yn y presennol, mewn byd yr ydym i gyd yn ei adnabod, mae cynhyrchiad Mariusz Trelinski yn dod â’r stori gyffrous hon o obsesiwn a hunan ddinistr yn fyw o flaen ein llygaid.

“Rwy’n gwybod pryd bynnag y bydd Puccini yn ein repertoire y bydd angen imi ddod â hances i'r ymarfer. Mae ei gerddoriaeth yn tynnu’r dagrau bob tro.”

Katie Heath-Jones, Dirprwy Reolwr Llwyfan

Act Un | Matrics
Un gyda’r nos mewn dinas fawr, ar ddiwedd diwrnod gwaith. Mae Des
Grieux wedi’i ddal mewn matrics o drefn ddyddiol reolaidd ac yn hiraethu
am gariad fel ffordd o ddianc. Mae merch yn ymddangos o blith y dorf. Mae Manon gyda’i brawd, Lescaut, a dyn hyˆn, y gwˆr creulon a grymus, Geronte. Mae Des Grieux wedi ei swyno. Mae Lescaut yn gweld ei chwaer fel carden fargeinio, ffordd o gael gafael ar arian. Mae’n trefnu ei bod hi ar gael i Geronte. Penderfyna Des Grieux a Manon ddianc gyda’i gilydd, gan gythruddo Geronte yn fawr. Mae Lescaut yn ei sicrhau y bydd hi’n rhwydd dod o hyd iddi – nad yw hi’n gallu byw yn bell o foethusrwydd.

Act Dau | Grym
Mae Manon wedi dewis bywyd cyhoeddus afradlon gyda Geronte. Mae hi’n gweld eisiau Des Grieux, sy’n ceisio dod o hyd i ddigon o arian i’w hennill hi yn ôl. Mewn parti iddi, wedi’i hamgylchynu gan edmygwyr chwantus, mae syrffed ar Manon. Pan fydd Des Grieux yn ymddangos, mae hi’n llwyddo i dawelu ei ddicter ac nid yw e’n gallu ei gwrthsefyll. Daw Geronte ar draws y ddau ohonynt ac mae Manon yn ei wawdio. Mae Des Grieux yn crefu arni i fynd i ffwrdd gydag ef unwaith eto ond mae hi’n petruso, yn anfodlon cefnu ar yr holl foethusrwydd. Mae Lescaut yn ei rhybuddio i frysio ond mae’n rhy ddiweddar. Mae Geronte yn cyhuddo Manon o ddwyn ac mae’n cael ei harestio.

Egwyl

Act Tri | Cwymp
Mae Manon yn y carchar ac mae Des Grieux yn ceisio ymweld â hi ond yn cael ei atal, er gwaethaf ymdrechion Lescaut. Ynghyd â menywod eraill sydd wedi’u bychanu a’u hiselhau, mae Manon i gael ei halltudio.

Act Pedwar | Rhwng dau fyd
Rywle rhwng cwsg a marwolaeth, rhithdyb a realiti, mae’r freuddwyd am Manon yn dadfeilio. Mae Des Grieux yn gweddïo am gymorth gan Dduw y bu iddo droi oddi wrtho yn fachgen ond mae Manon, sy’n chwennych ac sy’n cael ei chwenychu mewn modd na ellir ei ddiwallu, allan o’i afael.

Arweinydd Lothar Koenigs
Cyfarwyddwr Mariusz Trelinski
Cynllunydd y Set Boris Kudlicka
Cynllunydd Gwisgoedd Magdalena Musial
Coreograffydd Tomasz Wygoda
Tafluniadau Fideo Bartek Macias
Cynllunydd Goleuo Felice Ross

Mae'r cast yn cynnwys
Manon Lescaut Chiara Taigi
Lescaut David Kempster
Chevalier des Grieux Gwyn Hughes Jones
Geronte di Ravoir Stephen Richardson

Mae pob perfformiad yn dechrau am 7.15pm 

Maent yn para am oddeutu 2 awr a 30 munud, gan gynnwys 

Maent yn cael eu canu yn Eidaleg, gydag uwchdeitlau Saesneg 

Cydgynhyrchiad gyda Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warsaw a'r Theâtre Royal de la Monnaie, Brwsel 

Lawrlwytho

Archwilio ar-lein