Important Message

Just to let you know that this page is no longer being updated as this event is now in the past.

See all Archive Performances

Proms yn y Parc

Cyngerdd

Dydd Sadwrn 23 Awst 5.30pm - 10pm

Cwrs Rasio Cas-gwent

Bydd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn cynnal noson o gerddoriaeth glasurol ac yn ogystal bydd y noson yn cynnwys sioe hedfan gan dîm Hediad Coffa Brwydr Prydain yr RAF, a sioe dân gwyllt wych i orffen y noson.

Cyfeilydd: Michael Lloyd
Unawdydd: Mary Elizabeth Williams

Gatiau yn agor am 5.30pm
Cyngerdd yn cychwyn am 7.30pm
Tân gwyllt am 10pm

Tocynnau ymlaen llaw yn £28 yr un i oedolion, a £15 i blant dros 10 oed. Tocynnau ar y diwrnod yn £35 yr un. 

Dewch â phicnic efo chi ac ymlaciwch gyda ni mewn digwyddiad sy’n argoeli i fod yn un arbennig iawn. Bydd dewis o fwyd a diod ar gael o’n stondinau ar y noson. 

I gefnogi Cronfa Les yr RAF.

Mae parcio am ddim ar gyfer y digwyddiad hwn.