Mae’r disgrifiadau llafar a’r teithiau cyffwrdd yn rhad ac am ddim – archebwch le ar ein taith gyffwrdd a chlustffon wrth archebu eich tocynnau opera.

Sain Ddisgrifiad

WNO Extra

Mae Sain Ddisgrifiad yn creu delweddau llafar byw i aelodau o'r gynulleidfa sy'n ddall neu'n rhannol ddall, gan roi cyfle iddynt gael blas o agweddau gweledol perfformiad yn llawn. Mae hyn yn cael ei gyfleu drwy glustffonau ysgafn, hawdd eu defnyddio y mae'r gwrandäwr yn eu gwisgo.

Mae'r Disgrifiwr Sain yn rhoi disgrifiad gweledol o'r hyn sy'n mynd ymlaen, mynegiannau'r wyneb ac iaith y corff yn fyw ac ar yr un pryd â'r perfformiad. Mae'n tywys y gwrandäwr drwy olygfeydd newydd, gwisgoedd, cydberthynas y cymeriadau â'i gilydd a ble maent yn sefyll. Mae steil y cynhyrchiad hefyd yn cael ei amlygu drwy ddisgrifio'r goleuadau, lleoliadau, awyrgylch a naws.

Nodiadau Cyn y Perfformiad

Dylech gymryd eich sedd 15 munud cyn i'r perfformiad ddechrau os hoffech glywed nodiadau cyn y perfformiad yn cael eu darllen yn fyw gan y Disgrifiwr Sain.

Bydd y nodiadau hyn yn egluro cefndir y cynhyrchiad, yn disgrifio'r set (gan gynnwys lliwiau, maint, gwead, a safle'r eitemau ar y llwyfan), yn cyflwyno'r prif gymeriadau (gan gynnwys pwy sy'n chwarae’r rôl, sut maent yn edrych, a beth maent yn ei wisgo), yn rhoi crynodeb byr o'r plot, a chrynodeb o bob act.

Teithiau Cyffwrdd

Mae Taith Gyffwrdd am ddim ar gael yn y rhan fwyaf o berfformiadau Sain Ddisgrifiad lle y gallwch fynd ar y llwyfan.

Dylech gyrraedd 15 munud cyn y daith - dylech wisgo esgidiau synhwyrol am ei fod yn ofyniad ar y llwyfan a chefn llwyfan.

"Mwynheais y perfformiad sain ddisgrifiad. Roedd y daith gyffwrdd yn ddefnyddiol iawn ac yn ddiddorol - set anhygoel. Roedd y disgrifiad sain o'r opera ei hun yn rhagorol a dyna oedd fy nghymhelliant dros fod eisiau mynd i'r opera.

Geraldine Bounds

Bydd teithiau cyffwrdd yn dechrau am 6pm, neu 2.45pm ar gyfer perfformiadau sy'n dechrau am 4pm. Mae’r disgrifiadau llafar a’r teithiau cyffwrdd yn rhad ac am ddim – archebwch le ar ein taith gyffwrdd a chlustffon wrth archebu eich tocynnau opera.

Spring 2015

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
The Magic Flute Nos Wener 20 Chwefror 6pm

Hippodrome Birmingham
The Magic Flute Nos Wener 6 Mawrth 6pm

Venue Cymru, Llandudno
The Magic Flute Nos Wener 13 Mawrth 6pm

Milton Keynes Theatre
The Magic Flute Nos Wener 20 Mawrth 6pm

Hippodrome, Bryste
The Magic Flute Nos Wener 10 Ebrill 6pm

Summer 2015

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Pelléas and Mélisande Nos Sadwrn 6 Mehefin 6pm

Hippodrome Birmingham
Pelléas and Mélisande Nos Sadwrn 13 Mehefin 6pm

Also This Season