Important Message

Just to let you know that this page is no longer being updated as this event is now in the past.

See all Archive Performances

Sgyrsiau cyn y perfformiad am ddim

WNO Extra

Bydd y sgyrsiau 30 munud hyn yn rhoi cyflwyniad arbenigol i chi o bob opera. Cewch bopeth y bydd ei angen arnoch i fwynhau eich noson. 

Ymhlith y siaradwyr bydd ymchwilydd opera WNO, Sophie Rashbrook.

Mae’r sgyrsiau cyn y perfformiad yn rhad ac am ddim a gellir eu harchebu ar yr un adeg ag y byddwch yn archebu eich tocynnau opera.

Haf 2015

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Peter Pan Dydd Sadwrn 16 a 23 Mai 5.30pm; dydd Sul 31 Mai 3pm (Dewch ag aelodau iau eich teulu gyda chi i’r sgwrs arbennig hon cyn y perfformiad dan arweiniad adroddwr storïau yng nghyntedd Glanfa. Nid oes angen archebu tocynnau ymlaen llaw)
The Magic Flute Dydd Gwener 22 a ddydd Sadwrn 30 Mai; nos Wener 5 Mehefin 6.15pm
Pelléas and Mélisande Nos wener 29 Mai; nos Iau 4 Mehefin a nos Sadwrn 6 Mehefin 6.15pm

Hippodrome, Birmingham
The Magic Flute Nos Fercher 10 Mehefin a nos Wener 12 Mehefin 6.15pm
Peter Pan Nos Iau 11 Mehefin 6.15pm (Dewch ag aelodau iau eich teulu gyda chi i’r sgwrs arbennig hon cyn y perfformiad dan arweiniad adroddwr storïau yng nghyntedd Glanfa. Nid oes angen archebu tocynnau ymlaen llaw)
Pelléas and Mélisande Nos Sadwrn 13 Mehefin 6.15pm