2014 | 2015

Sgyrsiau cyn y perfformiad am ddim

Sgyrsiau cyn y perfformiad am ddim

WNO Extra

Bydd y sgyrsiau 30 munud hyn yn rhoi cyflwyniad arbenigol i chi o bob opera. Cewch bopeth y bydd ei angen arnoch i fwynhau eich noson. 

Ymhlith y siaradwyr bydd ymchwilydd opera WNO, Sophie Rashbrook.

Mae’r sgyrsiau cyn y perfformiad yn rhad ac am ddim a gellir eu harchebu ar yr un adeg ag y byddwch yn archebu eich tocynnau opera.

Hydref 2014

Theatr y Grand, Abertawe

Carmen Dydd Sadwrn 11 Hydref 6pm

New Theatre Rhydychan
William Tell Nos Iau 16 Hydref 6.15pm
Carmen Nos Wener 17 Hydref 6.15pm
Moses in Egypt Dydd Gwener 18 Hydref 5.30pm

Venue Cymru, Llandudno
Carmen Dydd Iau 23 Hydref 3pm a 5.45pm
Moses in Egypt Dydd Gwener 24 Hydref 3pm a 5.45pm 
William Tell Dydd Sadwrn 25 Hydref 3pm a 5.45pm

Empire Theatre, Lerpwl
Carmen Dydd Sadwrn 8 Tachwedd 5.45pm

Hippodrome, Bryste
Carmen Dydd Iau 13 Tachwedd 5.45pm
Moses in Egypt Dydd Gwener 14 Tachwedd 5.45pm 
William Tell Dydd Gwener 15 Tachwedd 5pm

Hippodrome, Birmingham
Carmen Nos Fercher 19 a nos Iau 20 Tachwedd 6.30pm
Moses in Egypt Nos wener 21 Tachwedd 6.15pm 
William Tell Dydd Sadwrn 22 Tachwedd 5.30pm

Mayflower Theatre, Southampton
Carmen Dydd Iau 27 Tachwedd 5.45pm
Moses in Egypt Dydd Gwener 28 Tachwedd 5.45pm 
William Tell Dydd Sadwrn 29 Tachwedd 5pm

Gwanwyn 2015

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Chorus! Nos Sadwrn 7 a 14 Chwefror 6.15pm; dydd Sul 22 Chwefror 3pm
The Magic Flute Nos Wener 13, nos Wener 20, nos Fercher 26 a nos Sadwrn 28 Chwefror 6.15pm; dydd Sul 15 Chwefror 3pm
Hansel & Gretel Nos Sadwrn 21, nos Fercher 25 a nos Wener 27 Chwefror 6.15pm

Hippodrome, Birmingham
Chorus! Nos Fercher 4 Mawrth 6.15pm
The Magic Flute Nos Iau 5 a nos Wener 6 Mawrth 6.15pm
Hansel & Gretel Nos Sadwrn 7 Mawrth 6.15pm

Venue Cymru, Llandudno
Chorus! Dydd Mercher 11 Mawrth 3pm a 5.45pm
The Magic Flute Dydd Iau 12 a ddydd Gwener 13 Mawrth 3pm a 5.45pm
Hansel & Gretel Dydd Sadwrn 14 Mawrth 3pm a 5.45pm

Milton Keynes Theatre
Chorus! Dydd Mercher 18 Mawrth 5.45pm
The Magic Flute Dydd Iau 19 a ddydd Gwener 20 Mawrth 5.45pm
Hansel & Gretel Dydd Sadwrn 21 Mawrth 5.45pm

Mayflower Theatre, Southampton
Chorus! Dydd Mercher 25 Mawrth 5.45pm
The Magic Flute Dydd Iau 26 a ddydd Gwener 27 Mawrth 5.45pm
Hansel & Gretel Dydd Sadwrn 28 Mawrth 5.45pm

Theatre Royal, Plymouth
Chorus! Nos Mawrth 31 Mawrth 6pm
The Magic Flute Nos Fercher 1 a nos Iau 2 Ebrill 6pm
Hansel & Gretel Dydd Sadwrn 4 Ebrill 6pm

Hippodrome, Bryste
Chorus! Dydd Mercher 8 Ebrill 5.45pm
The Magic Flute Dydd Iau 9 a ddydd Gwener 10 Ebrill 5.45pm
Hansel & Gretel Dydd Sadwrn 11 Ebrill 5.45pm

Haf 2015

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Peter Pan Dydd Sadwrn 16 a 23 Mai 5.30pm; dydd Sul 31 Mai 3pm (Dewch ag aelodau iau eich teulu gyda chi i’r sgwrs arbennig hon cyn y perfformiad dan arweiniad adroddwr storïau yng nghyntedd Glanfa. Nid oes angen archebu tocynnau ymlaen llaw)
The Magic Flute Dydd Gwener 22 a ddydd Sadwrn 30 Mai; nos Wener 5 Mehefin 6.15pm
Pelléas and Mélisande Nos wener 29 Mai; nos Iau 4 Mehefin a nos Sadwrn 6 Mehefin 6.15pm

Hippodrome, Birmingham
The Magic Flute Nos Fercher 10 Mehefin a nos Wener 12 Mehefin 6.15pm
Peter Pan Nos Iau 11 Mehefin 6.15pm (Dewch ag aelodau iau eich teulu gyda chi i’r sgwrs arbennig hon cyn y perfformiad dan arweiniad adroddwr storïau yng nghyntedd Glanfa. Nid oes angen archebu tocynnau ymlaen llaw)
Pelléas and Mélisande Nos Sadwrn 13 Mehefin 6.15pm