Silent State | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Sadwrn, Mai 10, 2014

Stopiwch y distawrwydd. Ymunwch â’r gwrthsafiad.  

Mae cerddoriaeth wedi’i wahardd yn nhref Wrecsam ac mae pob man yn dawel. Mae’r dref yn lle gwahanol iawn bellach, wedi’i gwastrodi a’i rheoli, tra mae’r farchnad ddu yn ffynnu gyda masnachwyr cudd yn cynnig profiadau cerddorol anghyfreithlon. Bydd unrhyw un sy’n cael eu gweld yn ymddwyn yn nwyfus, yn mwynhau cerddoriaeth neu’n symud yn rhythmig yn cael eu harestio yn syth. Rhaid talu’n ddrud os cewch eich dal gydag offeryn cerddorol o unrhyw fath yn eich meddiant. Ond mae yna obaith…mae si ar led y tu ôl i ddrysau caeedig fod gwrthsafiad ar droed. Gwrthsafiad yn erbyn y tawelwch. Mae’r amser wedi dod i wneud safiad. Ydych chi’n barod?

#silentstate

Dinasoedd

FideoBack to top

GwybodaethBack to top

Gêm theatr grwydrol yw Silent State, ac y mae’n gymysgedd o bosau, cerddoriaeth, plot  a digwyddiadau theatraidd. Cynhelir y ddrama ar strydoedd canol tref Wrecsam ac mae’n ofynnol i’r rhai sy’n cymryd rhan symud o un lleoliad i’r llall ar droed. Caiff y cyfranogwyr eu rhoi mewn grwpiau o chwech – gallwch ddod fel grŵp parod neu gallwn eich paru â chwaraewyr eraill ar y diwrnod.

ISAFSWM OEDRAN: 14 OED 

Cwestiynau CyffredinBack to top

Beth ddylwn ei ddisgwyl?  

Gêm theatr grwydrol yw Silent State. Caiff y rhai sy’n cymryd rhan eu rhoi mewn grwpiau o chwech, neu mae croeso i chi ddod fel tîm parod. Ar ôl cyrraedd byddwch yn cael cyfarwyddiadau o ran sut i ddechrau arni, ond bydd gweddill y daith yn cael ei  phennu gennych chi a’ch tîm. Ni fydd angen i chi chwarae rhan na gwneud unrhyw beth yn erbyn eich ewyllys - yr hyn sydd bwysicaf gennym yw eich bod yn mynd ar daith gyffrous i fannau newydd a hyfryd yn y dref.    

Beth fyddaf ei angen? 

Bydd y gêm yn cael ei chynnal mewn mannau dan do ac yn yr awyr agored, felly gwisgwch ddillad ac esgidiau cyfforddus a byddwch yn barod am dywydd gwlyb. Cofiwch ddod â’ch hanfodion gyda chi - mae ffôn symudol ac arian bob amser yn ddefnyddiol.

Ydi hi’n bosib prynu tocynnau ar y diwrnod? 

Bydd tocynnau ar gael ar dudalen eventbrite hyd at awr cyn dechrau pob perfformiad.

CysylltiedigBack to top