Important Message

Just to let you know that this page is no longer being updated as this event is now in the past.

See all Archive Performances

Sut ydych chi'n cyfathrebu’r dwyfol?

Ar y noson cyn noson agoriadol campwaith Schoenberg, Moses und Aron, bydd Cyfarwyddwr Artistig WNO, David Pountney, yn arwain trafodaeth ar thema ganolog yr opera - annigonolrwydd iaith wrth gyfathrebu'r ysbrydol absoliwt. Bydd David yn cael cwmni’r sylwebydd crefyddol Mona Siddiqui.

Mewn partneriaeth â Sefydliad Rhyng-ffydd Maimonides.

 

Tocynnau £6 - £6.50* y pen. Galwch archebu eich tocynnau yr un pryd ar gyfer perfformiadau Nabucco a Moses und Aron

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd 
Nos Wener 23 Mai 8pm - 9.30pm
Ffoniwch 029 2063 6464 i archebu tocynnau

*yn cynnwys ffi archebu o £1-£1.50 fesul tocyn, nad yw’n gymwys yn achos archebion wyneb yn wyneb ag arian parod. Mewn partneriaeth â Sefydliad Rhyng-ffydd Maimonides.

Gŵyl y Gelli, y Gelli Gandryll
Dydd Wener 23 Mai 3.45pm
Ffoniwch 01497 822629 i archebu tocynnau

If you missed David Pountney in conversation with Mona Siddiqui, you can still watch the livestream again here.