Important Message

Just to let you know that this page is no longer being updated as this event is now in the past.

See all Archive Performances

Tosca

Giacomo Puccini

Mae Floria Tosca yn sefyll yn syfrdan, ei dwylo gwaedlyd yn cydio mewn dagr. Awr cyn hynny roedd hi’n canu emynau yn yr eglwys. Sut ddaeth hi i’r fan hon?

Mae Tosca yn opera gyffrous sy’n symud yn gyflym. O’r bariau cyntaf ysgytwol, mae meistrolaeth Puccini yn eich rhoi ar flaen eich sedd ac yn eich cadw yno. Mae cynhyrchiad cyfnod clasurol Michael Blakemore yn dychwelyd gyda’r soprano Americanaidd Mary Elizabeth Williams a’r bariton o Awstria Claudio Otelli yn perfformio am y tro cyntaf gydag Opera Cenedlaethol Cymru.

 

  

"Iawn, rydych chi felly’n gwybod un aria o hon? Dydy hynny ddim yn ddigon! Rydych chi’n cael colled. Ar dân gyda cherddoriaeth ddramatig, mae’r Gerddorfa yn eich hyrddio at y drasiedi. Corws? Gwychder yn Act 1, tristwch pell yn Act 2. Byddai’n well i chi ei gweld. Dewch yn eich blaen, ewch amdani..."

Peter Harrap, Cyfarwyddwr y Corws a’r Gerddorfa

Sgyrsiau am ddim i bobl sy'n newydd i opera
Dydd Sadwrn 21 Medi | Dydd Sadwrn 30 Tachwedd
Opera yn newydd i chi? Tosca yw’r lle perffaith i ddechrau. Ymunwch â ni am gyflwyniad arbennig i opera cyn rhai perfformiadau dewisol o Tosca

Mae Angelotti, sydd newydd ddianc o’r carchar, yn dod o hyd i allwedd sydd wedi cael ei adael iddo mewn eglwys gan ei chwaer, y Marchesa Attavanti, ac mae’n cuddio yng nghapel Attavanti. Mae’r sacristan yn cwyno am orfod glanhau brwshys paent y peintiwr Cavaradossi.  Mae’r peintiwr ei hun yn dychwelyd at ei waith a phan mae Angelotti yn dod allan o’i guddfan, mae’n addo ei helpu, ond yn dweud wrtho am guddio eto wrth glywed Tosca’n nesáu. Mae Tosca, sy’n wraig genfigennus iawn, yn amau bod Cavaradossi yn cael perthynas gyda’r Marchesa. Mae Cavaradossi yn llwyddo i’w sicrhau ei fod yn ei charu hi cyn iddo adael.

Mae Angelotti yn dweud wrth y peintiwr bod ei chwaer wedi gadael dillad merched iddo a’i fod yn bwriadu dianc mewn cuddwisg. Mae Cavaradossi yn crybwyll cuddfan yn ei ardd mewn argyfwng. Maent yn clywed ergyd gwn, sy'n dynodi bod y ddihangfa wedi cael ei darganfod, ac mae Cavaradossi yn brysio Angelotti i’w dŷ diogel.

Mae’r sacristan yn cyhoeddi Te Deum mawreddog i ddathlu cofnod am fuddugoliaeth yn erbyn y gyfundrefn reoli. Mae cyffro’r newyddion hwn yn dod i ben yn fuan iawn gyda dyfodiad Scarpia, yn chwilio am Angelotti. Wrth chwilio’r eglwys, darganfyddir ffan gydag arfbais yr Attavanti a phan mae Tosca’n dychwelyd yn chwilio am Cavaradossi, mae Scarpia yn ei ddefnyddio i danio ei chenfigen, fel ffordd o ennill Tosca iddo ef ei hun.

Mae Scarpia yn aros am Tosca, sy’n canu mewn derbyniad swyddogol i ddathlu’r fuddugoliaeth. Mae Spoletta yn dweud wrtho nad oes neb wedi dod o hyd i Angelotti byth ond bod Cavaradossi wedi cael ei arestio. Wrth gael ei gwestiynu, mae Cavaradossi yn gwadu bod ganddo unrhyw wybodaeth am Angelotti ac, wrth i Tosca gyrraedd, mae’n cael ei arwain i ffwrdd i’w arteithio. I ddechrau, mae hi’n gwrthod dweud unrhyw beth wrth Scarpia ond, pan nad yw’n gallu goddef i  Cavaradossi ddioddef mwy, mae’n datgelu cuddfan Angelotti. Pan mae Cavaradossi’n cael ei arwain i mewn ac yn clywed Scarpia yn gorchymyn arestio Angelotti, mae’n amlwg iddo bod Tosca wedi ei fradychu. Ar yr un pryd, cyhoeddir newyddion am orchfygu difrifol ar y gyfundrefn bresennol. Mae Cavaradossi yn fuddugoliaethus ac mae Scarpia’n gorchymyn ei ddienyddio.

Mae Tosca’n ymbil am fywyd ei chariad ac mae Scarpia yn enwi ei bris: mae’n rhaid iddi hi gael rhyw gydag ef er mwyn sicrhau rhyddid Cavaradossi. Gan nad yw’n gweld bod ganddi unrhyw ddewis arall, mae’n cytuno, ac mae Scarpia’n gorchymyn bod Spoletta’n cyflawni ffug-ddienyddiad Cavaradossi, ac yna bydd ef a Tosca’n cael dianc. Wrth iddo hawlio ei wobr, fodd bynnag, mae Tosca’n ei ladd.

Mae Cavaradossi yn aros i gael ei ddienyddio, gan gofio pa mor hapus mae Tosca wedi ei wneud. Yna mae Tosca’n dweud wrtho beth sydd wedi digwydd ac yn ei baratoi ar gyfer y ffug-ddienyddiad. Mae hi’n sylweddoli’n rhy hwyr ei bod hi wedi cael ei thwyllo gan Scarpia: roedd y dienyddiad yn real. Mae Tosca’n talu am lofruddio Scarpia gyda’i bywyd ei hun.

Arweinydd Lothar Koenigs (21 Medi; 15, 19 a 22 Hyd; 12 ac 16 Tach)
Simon Phillippo (28 Medi; 3, 8, 12 a 26 Hyd; 5, 9, 19, 23, 26 a 30 Tach)
Cyfarwyddwr Michael Blakemore
Cynllunydd Ashley Martin-Davis
Cynllunydd Goleuo Mark Henderson

Mae'r cast yn cynnwys
Floria Tosca Mary Elizabeth Williams
Mario Cavaradossi Gwyn Hughes Jones
Scarpia Claudio Otelli
Angelotti Daniel Grice
Sacristan William Robert Allenby

Mae pob perfformiad yn dechrau am 7.15pm (ac eithrio 8 a 12 Hydref am 7pm)

Maent yn para am oddeutu  2 awr 45 munud gan gynnwys

Maent yn cael eu canu yn Eidaleg, gydag uwchdeitlau Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd, Abertawe a Llandudno)

Cydgynhyrchiad gyda'r State Opera of South Australia 

Archwilio ar-lein