Why the world needs compassion now | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Mawrth, Gorffennaf 1, 2014

Dydd Mawrth 1 Gorffenaf 7.30 - 8.45pm

Royal Opera House, Llundain

Ymunwch a Chyfarwyddwr UNESCO General Irina Bokova a Karen Armstrong FRSL, ysgolhaig rhyngwladol ar grefyddau cymharol, mewn i sgwrs i drafod crefydd a gwrthdaro yn y byd heddiw. Mewn blwyddyn sy'n nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, pryd mae'r byd yn ddadleuol yn debyg i fyd 1914, sut rydym yn cystadlu gydag awyrgylch byd-eang sy'n ambegynol, anrhagweladwy ac wedi'i hanrheithio gan wrthdaro gan wahaniadau ethnig a chrefyddol?

Darpara Karen Armstrong dangosiad ar ei galwad am dosturi mewn cais i newid cynllun gwrthdaro, a dod a thosturi i blaen sylw'r byd.

Mewn partneriaeth a Maimonides Interfaith Foundation.

Dinasoedd