WNO Artists Take Over | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Sadwrn, Gorffennaf 5, 2014

Cyngerdd

Torre Abbey

Dydd Sadwrn 5 Gorffenaf 2.30pm

Tocynnau £7.50, £6.25 (hŷn), £3 (plant 3-15)

Beth gall fod yn well ar brynhawn had na wrando ar gerddoriaeth hyfryd mewn lleoliad hardd? Bydd ensemblau ac artistiaid unigol o Gerddorfa WNO yn llenwi Torre Abbey gydag amrywiaeth hyfryd o gerddoriaeth, gan ddod a'u hail preswyliaeth yn Torbay i ben. Crwydrwch yn amser eich hun o le i le, bydd pob ardal yn fyw gyda sŵn gwahanol. Treuliwch mor hir neu cyn lleied o amser a hoffwch ym mhob ystafell - prynhawn chi ydy hi. 

Ffoi i gerddoriaeth hardd 

Bydd Ensemble Chwyth WNO yn chwarae detholiad o ganeuon gwerin Czech a dawnsiau mewn Suite gan Dvořák. Mewn mannau eraill tu fewn a thu allan i'r adeilad, byddwch yn synnu gan sŵn Ensemble Pres WNO mewn atmosffer agos. Bydd Ensemble Llinynnau WNO yn dathlu pen-blwydd 150 geni Richard Strauss trwy berfformio ei chwechawd o'i opera Capriccio, yn ogystal â cherddoriaeth gan Mozart. Profwch Bach gyda synau'r Harpsicord gyda James Southall o'r WNO

Dinasoedd

Cymerwch RhanBack to top

Ymunwch a Thelynores WNO Katherine Thomas am berfformiad a gweithdy diddorol.

Yn Learning Lab Torre Abbey, bydd gweithdy Taro arbennig ac arweiniwyd gan Dimpanydd WNO, Patrick King, a chynorthwywyd gan Offerynnwr Taro Jonny Helm. Bydd yn daith o ddarganfod a hwyl i'r holl deulu