Carmen | Welsh National Opera

Carmen

Nid yw hi’n ddrwg yn y bôn. Serch hynny, mae hi’n gyfuniad angheuol o ysfa a dinistr. Mae Carmen yn ddihareb am angerdd a meddwdod, a heb amheuaeth yn un o’r operâu mwyaf hudolus, poblogaidd ac adnabyddus yn y byd. Mae’r cynhyrchiad bras a dwfn yn eich tywys i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn y Sbaen fyrlymog oedd ohoni. Mae’r cyfan yn berffaith ar gyfer yr Habanera trwm a chân gyffrous y Toreador.