Ymateb aelodau o’r gynulleidfa i Tosca | Welsh National Opera