Gweinyddiaeth

Cynorthwyydd Personol y Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweinyddwr y Bwrdd Jacquie Owen
Rheolwr Adnoddau Dynol Louise Halliday-Jones
Swyddog Prosiectau Marilyn Stolz
Derbynnydd Sharon Hunt
Intern Gweinyddol Amy Willock