Gweinyddu Artistig

Cyfarwyddwr Gweinyddu Artistig Isabel Murphy
Rheolwr y Cwmni Ian Douglas
Dirprwy Reolwr y Cwmni Cathy Cole
Gweinyddwr Castio Kathryn Joyce
Cynorthwyydd Castio a Chydlynydd Clyweliadau Amy Batte
Cydlynydd Rhaglennu Llinos Beasley
Pennaeth Cynllunio Matt Broom
Cyfarwyddwr Staff Caroline Chaney
Dramaturg Nicholas John Hedd Thomas