Gweinyddu Cerddoriaeth

Cyfarwyddwr y Gerddorfa a’r Corws Peter Harrap
Meistr y Corws Alexander Martin
Rheolwr Y Gerddorfa Matthew Downes
Rheolwr Y Corws Rebecca Donkin
Ysgrifennydd Rheolaeth Y Corws a'r Gerddorfa Jenna ShieldsDaniel Aguirre Evans
Cynorthwyydd Rheolaeth Y Gerddorfa Peter Lilley
Cynorthwyydd Rheolaeth Y Corws Michael Clifton-Thompson
Rheolwr Gweithrediadau’r Gerddorfa Hywel Evans
Hebryngwr y Gerddorfa a’r Corws Richard Harrison
Pennaeth Cerddoriaeth Russell Moreton
Staff Cerdd Simon Phillippo, James Southall, Stephen Wood
Llyfrgellydd Cerdd Georgina Govier